Nyt fordelingssystem

Debatindlæg af Lars Bækgaard, landsformand for Retsforbundet (Information, 02.05.02)

Balder Asmussen foreslår den 23. april, at vi skal undgå skattekonkurrence mellem landene og sikre velfærdsstaten via EU-minimumssatser for skatter.

Forslaget er velment, men den skattefinansierede velfærdsstat kan kun fungere, hvis der er en vedvarende økonomisk vækst. Og hvis vi lader væksten fortsætte i de rige lande, kan vi ikke løse de globale fattigdomsproblemer uden at ødelægge naturgrundlaget.

I stedet for at opretholde industrisamfundets forældede skattesystem, bør vi skabe et fordelingssystem, der kan fungere uden vækst.

Afkastet af de enorme beliggenhedsværdier i byerne havner idag i tilfældige menneskers lommer. Alene af denne grund har 1990‘ernes økonomiske fremskridt øget den økonomiske ulighed i Danmark. Hvis vi forvalter disse værdier som en fælles formue og nedsætter indkomstskatten tilsvarende, bliver samfundets indtægtsgrundlag meget mere robust i forhold til den globale udvikling.

Og hvis vi desuden erstatter de mange overførselsindkomster med en indkomstuafhængig borgerløn til alle, vil beskæftigelse og vækst ikke længere være en forudsætning for en rimelig fordeling af goderne.
Som en konsekvens vil vi kunne standse vores blinde materielle vækst, og de fattige lande vil kunne forbedre deres materielle vilkår uden at øge den samlede belastning af naturgrundlaget.