Per Sørensen (1931-2024) – en nekrolog

Per Sørensen, en af Borgerlønsbevægelsens ”founding fathers” er død, 92 år gammel.

Per Sørensen var uddannet erhvervsøkonom. Han var i 1970’erne underviser i organisationsudvikling på Handelshøjskolen i Århus og blev herfra i 1979 hentet til Lego som personaledirektør frem til 1991.

Han blev kendt i vide kredse for sine beskrivelser af paradokser og dilemmaer i ledelsen af organisationer og i mange af de overordnede styringsmekanismer i samfundet.

Jeg mødte Per Sørensen første gang til tidsskriftet SALT´s borgerlønskonference, som fandt sted i samarbejde med Det Fri Aktuelt i november 1993, hvor Per deltog som en fremtrædende debattør.

Per havde deltaget i den livlige borgerlønsdebat, der foregik i 1992-93, og havde skrevet kronikker i Politiken og  debatindlæg i Jyllands-Posten, hvor han havde argumenteret for nye måder at løse arbejdsløshedskrisen. I stedet for at betragte arbejdsløsheden som det største problem, burde vi se den som et fremskridt og skabe en borgerløn, der ville fordele lønarbejdet bedre.

Det var derfor naturligt, at Per deltog i dannelsen af Borgerlønsbevægelsen på Ask Højskole i januar 2000. Her blev han valgt til bestyrelsen som foreningens første kasserer. Per sad i Borgerlønsbevægelsens bestyrelse frem til 2014, og fungerede herefter som intern revisor nogle år.

Pers bidrag til bevægelsen var meget betydeligt på flere felter. Hans stilling som bestyrelsesformand for Brandbjerg Højskole betød, at Borgerlønsbevægelsens bestyrelse i nogle år brugte højskolen til møder på favorable vilkår. Men Per bidrog også væsentligt til udformning af bevægelsens idemæssige grundlag. Han holdt sammen med andre bestyrelsesmedlemmer mange foredrag om borgerløn, og han bidrog med artikler i bevægelsens forskellige publikationer: ”Når kuren forværrer sygdommen” i Oprør fra Bredden – fra velfærdsstat til borgerløn (2002) og ”En dansk negativ skattemodel” i Retten til basisindkomst – en demokratisk frigørelse (2007).

Uden at være partipolitisk engageret var Per placeret i midten af dansk politik som en form for socialliberal. Han mente, at både borgerlige og socialistiske partier måtte kunne overbevises om en borgerløns frigørende effekter. Han fremhævede bestandig, at vores irrationelle beskæftigelsessystem havde skabt en fattigdomsfælde, en iværksætterfælde og en kunstnerfælde. Vi har et system, som skaber nogle modsatte effekter i forhold til, hvad der var meningen. Der er behov for et paradigmeskift. Og  borgerløn blev for ham set som et gennemførligt første skift, der var markant nok til at dreje udviklingen og symbolisere, at der nu var tale om nye tider.

Per havde utrolig stor betydning for, at der på trods af stor politisk spændvidde i bestyrelsen –  i starten spændende fra medlemmer af partiet Venstre til Enhedslisten – altid var en god stemning. Pers kreativitet, humor og generøsitet betød, at han blev en samlende figur i mange år.

Erik Christensen

 

Bisættelsen finder sted fredag d. 1. marts 2024 kl. 11.00 i Grene Kirke, Kirkevej 3, 7190 Billund