Philippe Van Parijs i København

Møder med Philippe Van Parijs 1. og 2. november 2013 i København

Philippe Van Parijs giver den 1. nov. kl. 14-15 en forelæsning om EU-krisen og EU-dividende-forslaget: “No Euro-zone without a EU-dividend” på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet:
Center for Sundhed og Samfund, CSS (det gamle Kommune Hospital), Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Lokale: 35.01.06

I forlængelse af forelæsningen er der en paneldebat kl. 15-16 med: Professor Ben Rosamond, Center for Europæisk Politik, Professor emeritus Niels I. Meyer, DTU. Freelancejournalist Kenneth Haar.

Lidt baggrundsinformation: Hvem er Philippe Van Parijs?
Philippe Van Parijs er belgisk filosof og samfundsforsker og en af BIEN’s founding fathers. Han var med til at starte BIEN i 1986.  Han er især kendt for sit filosofiske værk om basic income: Real Freedom for All, What (if anything) can justify capitalism: Clarendon Press, Oxford, 1995. I dag er han professor ved universitetet i Louvain-la-Neuve i Belgien.
Hermed henvisning til nogle af hans seneste artikler:
1.  En artikel om USA/EU – se http://www.greeneuropeanjournal.eu/wp-content/uploads/2012/12/GEF-Journal-04_1-5.pdf

2. Et interview med ham: “Rediscovering The Utopian In Europe: An Interview With Philippe Van Parijs”  se http://theglobaljournal.net/article/view/1038/

3. Se slides fra Philippe Van Parijs’ forelæsning i København. En optagelse af foredraget kan ses på YouTube.

Van Parijs synspunkt angående EU og basisindkomst er, at hvis Euro-zonen skal overleve i fremtiden er det nødvendigt, at der skabes nogle transnationale overførelsesmekanismer i EU (skat og overførsler). I EU er det imidlertid svært at forestille sig, at nationalstaterne vil overgive den almindelige skatteudskrivningsret og retten til at uddele overførselsindkomster til EU-myndighederne. Det er ikke realistisk at forestille sig skabelsen af en ny kæmpe bureaukratisk maskine, der harmoniserer de meget forskellige europæiske velfærdsstater.

Det er derimod mere realistisk, at der vil kunne skabes en Euro-dividende (i begyndelsen af beskeden størrelse), der bliver betalt til alle EU-borgere uden betingelser. Den ville være
forholdsvis let at skabe og administrere. Den kunne først og fremmest finansieres igennem en merværdiskat (moms). Det kunne gøres ved, at en lille procent af denne moms i hvert land f.eks. (0,3 %) blev overført til EU og dannede grundlag for en sådan Euro-dividende.

Det vil så fungere på den måde, at denne nye Euro-dividende ville erstatte en bestående overførsel/skatterabat, som eksisterede i de forskellige lande. Derved ville være skabt en fælles, ensartet minimumsindkomst, som siden kunne udbygges, således at den hurtigt kunne blive så høj, at det kunne blive en egentlig basisindkomst, der er høj nok til at forhindre fattigdom og samtidig give mulighed for aktiv deltagelse i samfundet.

En Euro-dividende har mange fordele. Den vil være en væsentlig solidarisk stabiliseringsmekanisme for hele EU-zonen. Den vil være en enkel, gennemsigtig og ubureaukratisk overførselsmekanisme (i modsætning til landbrugsordningerne), og den vil betyde, at alle borgere vil få en direkte relation og interesse i EU som institution.

Dagen efter, lørdag den 2. november 2013, vil der også være et arrangement med Van Parijs. BIEN Danmark indbyder i samarbejde med Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet til et arrangement i Cinemateket – Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. http://www.dfi.dk/filmhuset/cinemateket.aspx hvor der først vises en film og siden afholdes et filosofisk symposium:

Kl. 1200-1400: Dokumentarfilm om Basisindkomst – Grundeinkommen – ein kulturimpuls. Ein Film-Essay von Daniel Häni und Enno Schmidt. Med danske undertekster. Billetpris 65 kr. – 40 kr. for medlemmer af BIEN Danmark. Der kan evt. bestilles billet her: http://www.dfi.dk/Filmhuset/Cinemateket/Billetter-og-program/Film.aspx?filmID=v1018334

KL 1415 – 1600: I Asta Bar: Filosofisk Symposium: Basic Income and Social Justice med Philippe Van Parijs