Pilotprojekt for udvalgte faggrupper

Medlemmer af Musikerforbundet, Skuespillerforbundet, Dansk Magisterforenings sektion for deltidsansatte (DM-HDTA), medlemmer af Forfatterforeningen samt diverse iværksættere og freelancere (medlemmer af ASE) har en række fælles problemer. De er særligt ramt af krav til jobsøgning, rådighedsforpligtelser samt modregningsregler.

 

Både musikere og skuespillere er typisk engageret i tidsbegrænsede jobs og har derfor ledighedsperioder ind imellem. I disse perioder skal de stå til rådighed, dvs. skrive jobansøgninger samt deltage i diverse aktiviteringstiltag, og en musiker må fx ikke lægge en demo af sin musik ud på nettet, så længe han/hun oppebærer understøttelse.

Hvis musikeren har været så fornuftig at lave et firma, som kan danne ramme om hans/hendes musikaktiviteter, skal firmaet lukkes og instrumenterne sælges, før vedkommende kan modtage understøttelse.

Det siger sig selv, at denne ordning er meget uhensigtsmæssig og ødelæggende for fag, der altid har måttet leve med ledighedsperioder. Forfatterne forsøger at tænke i andre indviklede støtteordninger eller har simpelt hen valgt at snyde ved ikke at opgive den tid, der anvendes til forfattervirksomhed. Deres problemer ville kunne løses et langt stykke af vejen, hvis rådigheds- og modregningsregler blev fjernet.

Forslag til Pilotprojekt.

1: Formål: at teste virkningen af ændrede regler for rådighed og modregning.

2: Indhold:

2.1: Ændring i rådighedsregler:
Retten til at modtage understøttelse gøres uafhængig af rådighedsforpligtelse. Dette indebærer, at det bliver frivilligt at skrive jobansøgninger samt at indgå i undervisningsforløb, opkvalificering, virksomhedspraktik mv.
Det betyder, at en skuespiller i en ledighedsperiode kan vælge at koncentrere sig om sin skuespillerkarriere, men naturligvis også har muligheden for at gøre brug af tilbud i form af omskoling, kurser, praktik osv.  Det centrale her er, at den ledige eller deltidsledige selv bedst kan træffe de nødvendige valg.

2.2: Modregning.
Modregning lempes på den måde, at den ledige får mulighed for at vælge iværksætterydelse svarende til halv understøttelse i stedet for understøttelse. Fordelen ved denne mulighed er, at den tilbyder et sikkerhedsnet uden at der sker modregning i indtægter ved selvstændig freelancevirksomhed.

3: Varighed.
Projektet bør have en varighed, der tilgodeser deltagernes interesser samt muligheden for at gennemføre en seriøs evaulering.
Deltagerne bør kunne træffe dispositioner, der rækker et antal år frem i tiden, og projektet bør have en tidsmæssig udstrækning, der er lang nok til at muliggøre valide konklussioner.
Der foreslås 5 år med mulighed for forlængelse efter evalueringen
Hvad kan vi håbe på at vise:

  • Øget  arbejdslyst og engagement
  • Mere kulturel aktivitet – økonomisk vækst, omsætning og kultureksport
  • Kulturpolitiske virkninger: En del af den eksisterende støttepolitik med tilhørende bureukrati bliver overflødig.
  • Et mere fleksibelt arbejdsmarked, bedre forhold for frie agenter og deltidsansatte til gavn både for virksomhederne og freelancerne