Politik uden at slagte syge, arbejdsløse, indvandrere

Tænk på Asterisk og Obelisk – og deres kære opstyltede høvding. Man kunne godt forestille sig, at borgerløn ville lede til krav om direkte demokrati, så også denne administrative byrde blev fjernet, man kunne nemt forestille sig, at EU blev til et samarbejdsorgan alene og ikke endnu et levebrød for politikere, at den store valuta-støvsuger blev fjernet og at folk så gerne så fordelene ved en fælles valuta. Lad os prøve at gennemføre en Internet afstemning om borgerløn. Lad Danmark gå i spidsen med dette initiativ og lad andre se fordelene i dette. Et godt eksempel på direkte demokrati, er når en kunster via nettet søger støtte til for eksempel at udgive en plade – og giver en forsmag, så støtter folk det økonomisk og gør det muligt. Lad os søge penge til en landsdækkende afstemning om borgerløn, lad siden være plastret til med bidragydernes reklamer og gå så i boksen for at stemme. Lad også de unge være med – skolebørnene – og lad deres stemmer tælle med også.