Radikalt borgerlønsfup

Svar til Nadeem Farooq fra Henning Jakobsen, Borgerlønsbevægelsen (Jyllands-Posten, 17.05.02)

Det eneste fup, der er omkring borgerløn, er det fupnummer, Marianne Jelved i sin tid leverede, da hun påstod, at borgerlønnen ville medføre en topskat på 102 %.

Men Marianne Jelved forudsatte borgerløn oven i en eksisterende indtægt, og så er det jo klart, at den ville blive for dyr.

Borgerlønnen for folk i arbejde skal selvfølgelig modregnes. Den vil kun mærkes som en garanti ved sygdom, arbejdsløshed osv. Det system har vi jo i forvejen, blot på en uhyre bureaukratisk vis og ofte med en indbygget uretfærdig forskelsbehandling, idet tildelingen sker efter mange forskellige kriterier, hvis historiske baggrund ofte er uigennemskuelig og ulogisk.

Det mest urimelige ved det nuværende »overførselsindkomstcirkus« er, at det for op mod ½ i den erhvervsaktive alder ikke kan betale sig at gå på arbejde. »Fattigdomsfælden« bevirker, at man går direkte ned i rådighedsbeløbet, hvis man får job.

Hver fjerde i den erhvervsaktive alder lever udelukkende af overførselsindkomster (Studerende ikke medregnet). En betingelsesløs borgerløn vil kunne frigøre den arbejdskraft, som efterspørges.

Nadeem Faroq, hvor i dette skitserede borgerlønssamfund finder du de lænker, du omtaler i dit indlæg i Jyllands Posten d. 13. maj?