Tak fordi I holder fast

Indlæg i nordjyske.dk 10. oktober 2011

Kære Orla Hav og Bjarne Laustsen. Tak for at I holder fast i løftet om at bevare efterlønnen.

Den har fået skyld for meget, og nu får afskaffelsen af den æren for, at økonomien kommer til at hænge sammen igen, men det hele er desværre tankespind i nogle økonomiske modeller.

Ingen ved, hvad der helt konkret vil ske om blot et par måneder, selv ikke de klogeste modeller.

Men fortvivl ikke. Her er et forslag til fri afbenyttelse, der burde glæde ikke bare beskæftigelsesministeren, social- og integrationsministeren, skatteministeren og de rød-grønne partier, men også Dansk Industri og fagbevægelsen. Ja, det er så liberalt, at selv Liberal Alliance ikke kan sige nej.

Forslaget består i en skattereform, der indfører en flad skat på 50 procent for alle indtægter. Dermed forsvinder topskatten. De Radikale vil klappe i deres små hænder.

Men den sociale profil er i orden. Takket være et fradrag i skatten på 96.000 kr pr. år bevares den sociale profil. Alle lavtlønnede samt folk på overførselsindkomster bliver glade.

Det kommer til at kunne betale sig at arbejde for alle – og ikke kun for de højtlønnede, som nu.

Altså en skattereform med flad skat for alle og med en social profil, der gavner de lave indtægter. Samtidig forsvinder det virvar af overførselsindkomster med tilhørende kontrolapparat, der nu plager næsten en million danskere i den arbejdsduelige alder.

Altså efterlønnen forsvinder, men erstattes af en tilsvarende ydelse – nu blot uden betingelser. Det komme til at kunne betale sig at arbejde også for efterlønnere, og det er der sikkert mange, der vil benytte sig af.

Fradraget i skatten udgør som nævnt 96.000 kr pr år. Hvis du er på overførselsindkomst, efterløn, dagpenge, kontanthjælp, eller andet, får du i stedet dette skattefradrag. Har du så ingen indtægt, udbetales dette beløb. Får du så herefter indtægt i et eller andet omfang, skal du betale halvdelen i skat. Resten kan du beholde selv – uden modregning af nogen art.

Men hvordan skal det finansieres – hænger det sammen?

Svaret er: Ja!

Det er næsten så enkelt, at det gør ondt: Halvdelen af de offentlige udgifter går i dag til overførselsindkomster, ca. 300 mia kroner. Disse penge vil i stedet blive udbetalt som negativ skat. Det hænger fint sammen, se beregningerne her: www.basisindkomst.dk

Og tænk på hvad forslaget vil sætte gang i af virkelyst, ikke mindst i Nordjylland. Lønniveauet vil falde og lønkurrenceevnen dermed blive forbedret. Dansk Industri bliver glade, men lønmodtagerne får stadig mere i lønningsposen efter skat, end de får i dag.

Flere vil komme i beskæftigelse. Der bliver måske endda plads til “manden med kosten”, som i dag går ledig, fordi han er for dyr. Snyd og kassetænkning forsvinder.

Osv. Der er næsten ingen ende på alle de positive virkninger, forslaget vil indebære. Og det er ikke kun i Danmark, at den slags ideer blomstrer. Tyskland, Schweiz, Spanien samt flere lande i den tredje verden for blot at nævne nogle.

Forresten har vi her i Danmark allerede taget hul på ideen. Folk på 64-65 år i arbejde får nu en præmie på ca 100.000 kr i form af et fradrag i skatten.

Hvad venter vi på?

Det er bare om at komme i gang.

Det kunne for eksempel ske i form at et pilotprojekt i Nordjylland.

Af: Ebbe Lauridsen medlem af bestyrelsen for BIEN Danmark (Basic Income Earth Network), tidligere Borgerlønsbevægelsen, Egebæksvej 9A, 2100 København