Teknologiudviklingen

Litteratur om den teknologiske udvikling – og herunder borgerløn/basisindkomst som et muligt svar på teknologiens og automatiseringens udfordringer.

 

Ford, Martin (2015). Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. New York: Basic Books. Dansk udgave: Robotterne kommer, 2016.

Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W. W. Norton & Company.