UBI-forsøg i Catalonien

Den 1. februar 2923 tog jeg til Christiansborg, indkaldt af Alternativet til et møde med en delegation fra Catalonien. De skulle fortælle om deres planlagte UBI-forsøg, og repræsentanter fra Alternativet og et par medlemmer fra Enhedslistens borgerlønsgruppe skulle fortælle om de to partiers arbejde med UBI.

Catalonien har planlagt et to-årigt forsøg, som bliver det hidtil største UBI-forsøg, der er lavet i Europa. Det vil omfatte 5000 borgere og en kontrolgruppe af tilsvarende  størrelse.

Jeg blev meget opmuntret af at høre om deres tilgang til arbejdet, som er motiveret af et ønske om reel forandring af menneskers livsbetingelser i retning af mere værdighed. Deres holdning er båret af respekt og en ærlig nysgerrighed over for, hvad basisindkomst vil gøre for ved folks livsvalg og af en bredere forståelse af arbejdsbegrebet. Desuden har de en forventning om, at radikale ændringer af folks livsvilkår – når alle får UBI – i samspil med andre væsentlige politiske tiltag også kan ændre på betingelserne for at gøre noget ved klimaforandringer og biodiversitetstab – og ved bæredygtighed i økologisk forstand.

Fastsættelsen af de grupper, som skal indgå i forsøget, gør også arbejdet interessant. 2.500 deltagere skal udgøres af indbyggerne i to landsbyer, 2.500 skal være randomiseret udvalgt ud fra en statistisk fordeling, som ligner befolkningssammensætningen. Det vil give resultater, som også knytter sig til effekterne i en gruppestruktur (landsbyerne) og effekterne i en bredde i befolkningsgrundlaget. Her er det ikke folk med arbejdsløshedsstatus, der er udvalgt, som i det finske forsøg.

Forsøget er planlagt til at starte i første kvartal af 2023. Pt. er hele bevillingen ikke på plads, men de er optimistiske. Og der mangler en afklaring af, hvordan man forholder sig til de forsøgspersoner, som i forvejen får ydelser.

Vi følger op her på basisindkomst.dk, når der er nyt fra Catalonien

Helle Wisbech

 

Links:

Regeringens hjemmeside – afdelingen for basisindkomstforsøg
https://presidencia.gencat.cat/en/ambits_d_actuacio/renda-basica-universal

Den videnskabelige følgegruppe
https://presidencia.gencat.cat/en/ambits_d_actuacio/renda-basica-universal/Comite_Cientific

BIEN’s præsentation af programmet
https://basicincome.org/wp-content/uploads/2022/12/Catalan_Pilot_Plan_UBI.pdf