Universitetsspecialer

Specialer og eksamensprojekter med borgerløn som emne fra universiteter og højere læreanstalter i Danmark

 

Mortensen, Andreas (2018): A Stable Compromise in Unstable Times: Critical Examinations in the Capital-Labour Relation, and How a Basic Income Can Mobilise a New Sensibility Towards Value. Kandidatspeciale ved CBS, 2018. Master’s Thesis MSc., Business Administration and Philosophy, University Copenhagen Business School – 2018.
Specialet kan læses her.

Worre, Julie Knutsen (2017): Nødvendig eller undergravende? En komparativ kritisk diskursanalyse af italesættelsen af borgerløn i Danmark og Finland. Kandidatspeciale ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 2017
Specialet kan læses her.