USA: Cherokee 1997-

Cherokee indianernes casino-overskud
Af Bjarne Riisgaard

Byen Cherokee med ca. 2.100 indbyggere er hovedbyen i “The Qualla Boundary” som er et indianerreservat for Cherokee-indianere, med ialt ca. 8.000 indbyggere spredt ud over et areal på ca. 20.000 Hektar (omtrent på størrelse med Møn), i delstaten North Carolina. Arealet er ikke fuldstændigt geografisk sammenhængende, men størstedelen ligger omkring byen, (som I USA`s formelle terminologi for indianerreservater ikke kaldes en by, men “a census designated place”), med resten spredt ud over de omkringliggende kommuner (“counties”). Det lokalpolitiske ansvar ligger hos et ”tribal council” (stammeråd) valgt af stammens registrerede medlemmer. Hvis ”ikke-stammemedlemmer” bosætter sig i reservatet, har de således ingen formel indflydelse på lokalpolitikken i deres eget område, og stammerådet har frihed til på stammens vegne at iværksætte økonomiske aktiviteter, herunder casinodrift, hvor overskuddet kun kommer stammemedlemmerne til gode, men ikke resten af beboerne.

På det grundlag startede Cherokee-indianernes stammeråd i 1997 en selvstændig casino-virksomhed, med et spillecasino hvor driften af casinoet blev udliciteret til en kommerciel spillekoncern, der beholder en del af overskuddet, mens resten tilfalder stammen. Det forvaltes af stammerådet efter en vedtægt, hvor halvdelen investeres i kollektiv infrastruktur, og den anden halvdel udbetales som en individuel, ubetinget ydelse til alle stammens medlemmer, uafhængigt af formue, indkomst og arbejdsmarkedsstatus. Siden introduktionen har den gennemsnitlige årlige ydelse været på ca. 4.000 $ (USD) årligt, som udbetales 2 gange om året, med et halvt års mellemrum. Børnenes ydelse administreres af den, der har forældremyndigheden, indtil de selv bliver myndige.

Eftersom ca. 25 % af beboerne i reservatområdet inklusive selve byen, ikke er stammemedlemmer, er der ikke i egentlig forstand tale om en universel basisindkomst for alle områdets beboere. Ydelsen er derimod uafhængig af traditionelle trangskriterier, og vakte først opmærksomhed, da en række positive effekter pludseligt og uventet slog igennem i et større generelt forskningsprojekt på delstatsniveau om socialt udsatte børns udvikling. Fra 1992 – 2006 undersøgte et forskerhold fra Duke University i North Carolina udviklingen i social adfærd og mentalt helbred blandt en række børn fra socialt udsatte husholdninger fra hele delstaten. De var i den forbindelse de blev opmærksomme på, at der pludselig i slutningen i 1990´erne begyndte at ske en mærkbar forbedring i både adfærd og psykisk helbred specifikt blandt børnene fra Cherokee samfundet (R. Akee mfl.2010). Den klare afgrænsning gav siden anledning til flere undersøgelser af effekten af cherokee-stammens ubetingede casino-udbetalinger.

Resultaterne viser først og fremmest en vedvarende og tydelig forbedring af den psykiske sundhedstilstand blandt både børn og voksne. Det kommer dels til udtryk i form af færre adfærdsproblemer og bedre kognitive og sociale evner blandt børnene, og dels i form af færre konflikter og samspilsproblemer blandt de voksne i husholdningerne. Forbedringerne er tydeligst blandt de fattigste og mest socialt udsatte husholdninger. Derudover viser undersøgelserne at ydelserne ingen målbar effekt har haft på arbejdsmarkedsdeltagelsen, men at den til gengæld har medført en signifikant lavere kriminalitetsrate og mindre risiko for alkohol- og narkotikamisbrug.

Kilder:

 

Læs mere:

https://www.vox.com/future-perfect/2020/2/19/21112570/universal-basic-income-ubi-map