Velfærd på Vildspor

velfaerd-vildspor_fErik Christensen (red): Velfærd på vildspor

310 s. Forlaget Frydenlund 2004

Indholdsfortegnelse:
> Erik Christensen: »Tendenser i velfærdsstatens modsigelser«
> Rune Engelbreth Larsen: »Samfundsforbedrende lediggang?«
> Jørgen Elm Larsen: »Den danske aktiveringspolitik«
> Erling Frederiksen: »Aktivering som trussel og løntrykkeri«
> Morten Ejrnæs: »Starthjælp – en absurd forsørgelsesydelse«
> Finn Gemynthe: »Didriks dyd – ‘Den der sover synder ikke’«
> Lise Ehlers: »Modediagnoser«
> Nanna Mik-Meyer: »Kategorisering af klienter …«
> Nina V. Hielmcrone: »Retssikkerhed og masseforvaltning …«
> Karsten Lieberkind: »Vandring med Thoreau – veje til andre livsformer«
> Peter Mølgaard Nielsen: »Den ‘omvendte’ behovspyramide«
> Anders Ejrnæs: »Borgerarbejde – løsning på samfundsparadokser«
> Helge Hvid: »Klippekort til alle livets zoner«
> Jørn Loftager: »Den liberale velfærdsstat under pres«
> Peter Nielsen: »Den samfundsøkonomiske konsensus«
> Jens Lind: »Det frie valg og arbejdsløshedsforsikringen …«
> Erik Christensen: »Liberalismens dobbelte ansigt …«

Læs mere om bogen på  humanisme.dk