Vision og strategi

BIEN er en forkortelse for Basic Income Earth Network

BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen) arbejder for indførelse af ubetinget basisindkomst i Danmark. Foreningen henvender sig til alle, som går ind for princippet om, at alle mennesker i samfundet betingelsesløst bør være sikret et eksistensgrundlag.

BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen) vil sætte ubetinget basisindkomst på den politiske dagsorden. I de fleste politiske partier, og i befolkningen som helhed, er der en vis interesse for idéen om en basisindkomst. Denne interesse bør synliggøres, ved at der til stadighed holdes liv i debatten, både i de politiske partier og generelt i offentligheden. Nogle af foreningens opgaver er derfor at arrangere offentlige debatmøder, udgive bøger, pjecer og foldere m.v. om ubetinget basisindkomst. Foreningen har herudover et løbende samarbejde med både BIEN (Basic Income Earth Network) og UBIE (Unconditional Basic Income Europe).

BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen) arbejder med forskellige finansieringsmodeller og modeller for en gradvis indførelse af en fuldt gennemført ubetinget basisindkomst.