1999 – Borgerlønsinitiativet

Den 11. september 1999 dannede en gruppe initiativtagere, der tæller medlemmer fra Venstre, Det radikale Venstre, SF, De Grønne og Enhedslisten, samt personer uden partipolitisk tilhørsforhold, den tværpolitiske landsforening Borgerlønsinitiativet. Blandt gruppens medlemmer var: Keld Kollerup Kvist, Leon Bjervig, Per Sørensen, John Henriksen, Ditte Staun, Morten Dam Christensen, Ulf V. Olsen, Henning Jakobsen og Erik Christensen.

Et udvalg af dokumenter fra Borgerlønsinitiativets aktiviteter i 1999 kan ses her:

 

Pressemeddelelse 1999 (pdf-fil)

Borgerlønsinitiativet 1999 (pdf-fil)

Erik Christensen: brev til deltagerne i borgerlønsnetværket 1999 (pdf-fil)

Erik Christensen: Det mangler en strategi og en bevægelse for borgerløn, Salt nr. 6, 1998/1999 (pdf-fil)