2024 – Årsmøde

Referat af årsmøde 2024 i BIEN Danmark d. 16. marts 2024 i Kulturhuset Indre By, København Til årsmødet havde Bien Danmark inviteret til debat med oplægsholdere fra hhv. Alternativet og Enhedslisten, de to partier, der forholder sig aktivt til idéen om at indføre en anstændig borgerløn i Danmark. De var […]

» Read more

2024 – Beretning

2023 var året, hvor AI – kunstig intelligens – for alvor blev udbredt og kendt, især via den offentligt tilgængelige tjeneste ChatGPT. Vi har derfor fundet det relevant at afprøve hvad det dur til og har bedt ChatGPt om på egen hånd at skrive en årsberetning for Borgerlønsbevægelsen, hvilket den […]

» Read more

2024 – Generalforsamling

Referat af BIEN Danmarks generalforsamling lørdag d. 16. marts 2024 i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads, København. Generalforamlingen var også tilgængelig online, hvilket 2 medlemmer benyttede sig af.   1. Valg af dirigent og referent Formanden Helle Wisbech bød velkommen og foreslog Johannes Lund som dirigent. Da der ikke […]

» Read more

2023 – Årsmøde

BIEN Danmarks årsmøde 2023 blev afholdt lørdag d. 25. marts kl. 14–16 i Mødelokalet, Danmarks Jernbanemuseum, Odense, efter generalforsamlingen. Oplægsholder var Torsten Gejl, medlem af Folketinget for Alternativet. Emnet var fremtidens beskæftigelsespolitik, og hvilke overvejelser, der rører sig blandt partierne på Christiansborg. Desuden vilel Torsten Gejl præsentere os for Alternativet […]

» Read more

2023 – Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen i BIEN Danmark lørdag d. 25. marts 2023 kl. 11-14 på Jernbanemuseet i Odense og  på Zoom. Formanden Helle Wisbech bød velkommen. Derefter var der en kort præsentationsrunde af de fremmødte. Helle opfordrede medlemmerne til at melde sig, hvis de ønskede at stille op til bestyrelsen. Der […]

» Read more

2023 – Beretning

Velkommen Så er vi her – midt i landet på Jernbanemuseet i Odense. Vi synes, det fungerede godt sidste år, så vi gjorde det – igen.  Efter foreningens generalforsamlingen 2022 blev bestyrelsen konstitueret på flg. måde: Formand: Helle Wisbech, formelt, Næstformand: Dorte Kolding, Erik Christensen Sekretær: Mads Damgaard Mortensen Kasserer: Martin Bruun […]

» Read more

2022 – Årsmøde

BIEN Danmarks årsmøde blev afholdt lørdag d. 19. marts 2022 kl. 13–16 i Mødelokalet, Danmarks Jernbanemuseum, Odense. Museet ligger lige ved den nordlige udgang fra Odense Banegård. Mødet, som var åbent for alle, kunne også følges online via Zoom.    Mødets tema På årsmødet havde vi sat fokus på behovet […]

» Read more

2022 – Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen i BIEN Danmark d.19. marts 2022 kl. 11-12  i Danmarks Jernebanemuseum,  Odense. Der var også åbnet mulighed for at deltage digitalt i generalforsamlingen via Zoom, men denne mulighed var der kun et enkelt medlem som benyttede sig af. Formanden Helle Wisbech bød velkommen. Derefter var der en […]

» Read more

2022 – Beretning

Velkommen! På vores årsmøde i 2019 som blev holdt i København, blev der talt om at vi næste gang skulle mødes midt i landet. I 2020 hvor vi skulle have holdt det store 20 årsJubilæum blev det til ingen ting pga. Corona, og generalforsamling blev i 2021 digital  – men […]

» Read more
1 2 3 6