2003 – Nyhedsbrev april

NYHEDSBREV NR 2003/1 • APRIL 2003

 

KÆRE MEDLEM

Siden landsmødet i januar har flere af bestyrelsens medlemmer medvirket til at udbrede tankerne om borgerløn:

Karsten Lieberkind havde lejlighed til at fremføre bevægelsens tanker i radioens P1, hvilket afstedkom en livlig debat på udsendelsens debatside. Denne debat er lagt ind på vores hjemmeside.

Søren Kæstel har præsenteret bevægelsen i et interview i Kalundborg Folkeblad.

Per Sørensen har holdt foredrag i Vejle (Grønne Demokrater) og Odense (Landsforeningen af Arbejdsledige og Magisterforeningen).

Søren Kæstel og Erik Christensen har deltaget i en konference i vores svenske søsterorganisation.

Terkel Gad Petersen har siden nytår bidraget medhele 4 indlæg i JydskeVestkysten.

Desuden har der været en kroniki Kristelig Dagblad af cand.scient.adm. Anders Ejrnæs.

Kommende Aktiviteter:

Lokalmøde i Århus torsdag den 8. maj kl. kl. 19.30 i Sølystgades Beboerhus, Sølystgade 30, 8000 Århus C:

Mødet er arrangeret af Birgit Bräuner, Stephan Stengler, Anne Bjørnskov og tidligere formand for bevægelsen Rune Engelbreth Larsen. Oplægget hedder: “Hvad kan vi gøre for Borgerløn lokalt?

Mød op og deltag i debatten, vær med til at starte en lokalgruppe op, hvor vi bestræber os på at gøre os synlige”

Åbent møde i Borgerlønsbevægelsens Østgruppefredag den 25 april hos Søren Chr. Lund, Dybbølsgade 14, 1721 København (Soeren.Chr.Lund@mail.dk. tlf. 3322 3130 – Mobil 2230 7619)

Herudover er man velkommen til at ringe eller maile til: Peter M. Nielsen (peter@borgerloen.dk. tlf. 3325 4942), hvis man gerne vil vide mere om østgruppens aktiviteter og arrangementer)

Den 1. maj vil østgruppen deltage i arrangementet på Blågårdsplads fra kl. 10 til 13 samt uddele løbesedler i Fælledparken.

Disse vil reklamere for påtænkte åbne arrangementer i maj om:

·International borgerløn: med fokus på borgerløn som udviklingshjælp

·En anden verden er mulig: konkrete utopier om borgerløn

·Studiekreds om disse to emner.

·muligvis borgerløn og familiepolitik/feminisme (endnu ikke fastlagt)

(datoerne er ikke fastlagte men vil blive rundmailet til medlemmer på Sjælland, når de kendes, sammen med endeligt program)

25. april afholdes ph.d. forsvar af Per Jansen i Lund: om hvorfor ideen om borgerløn har svært ved at blive optaget på de politiske dagsordener i Sverige,Norden og Europa – og hvad der kan gøres ved dette.

11. maj er der møde i Lund om internationalt borgerlønstræf til næste år.

Fra 27. juli – 2. august er der sommersession i Nordisk sommeruniversitet, hvor kreds 3 afholder to særlige borgerlønsdage fredag den 1. og lørdag den 2. august.

For nærmere information, kontakt Peter M. Nielsen (peter@borgerloen.dk)

Antologien: Oprør fra bredden samt Erik Christensens: Borgerløn – Fortællinger om en politisk idé er stadig på lager i begrænset omfang til henholdsvis kr. 168.- og kr. 125.- portofrit tilsendt. Henvendelse til per@borgerloen.dk.

BORGERLØNSBEVÆGELSENS BESTYRELSE

På landsmødet den 25. januar blev valgt følgende valgt til bestyrelsen:

Søren Kæstel (formand), Slagelsesvej 93, Kalundborg, tlf.: 59 56 51 01
Birgit Bräuner,(næstformand) Hjortshøj Møllevej 182, 8530 Hjortshøj, tlf.: 86 22 73 70
Henning Jakobsen (sekretær), Københovedvej 12, 6630 Rødding,tlf.: 74 84 73 06
Per Sørensen (kasserer), Skovparken 420, 7190 Billund, tlf.: 75 33 86 89
Anne Bjørnskov, Nødkær Allé 69 1., 8270 Højbjerg, tlf.: 35 36 21 26
Erik Christensen, Kronosvej 59, 9210 Ålborg SØ, tlf.: 98 14 51 12
Jørg Gaugler, Villavej 2, 5580 Nørre Aaby, tlf.: 64 42 32 03
Peter Mølgård Nielsen, Dannebrogsg.39B, 5.t.v. 1660 København V, tlf.: 33 25 49 42
Tina Frederiksen Bøgehegnet 105, 3.tv., 2670 Greve, tlf.43 61 24 43
Karsten Lieberkind, Hesselhøj 24, 3210 Vejby, tlf. 48 71 18 95
Terkel Gad Petersen, Nybølvej 26, Hjordkær, 6230 Rødekro, tlf. 74 66 59 25
Stephan Stengler, Jettesvej 3, 3.mf., 8220 Brabrand, tlf. 87 46 09 66