2013 – Beretning

Beretning til BIEN Danmarks årsmøde den 9. marts 2013 i Vanløse Bestyrelsesmøder i det forløbne år Bestyrelsen har holdt et par møder over Skype og et fysisk møde i juni med et medlem (Erik Lang), som har udarbejdet nogle tanker (model) for, hvorledes man kunne koble borgerløn og lokalsamfund for […]

» Read more

2012 – Beretning

Beretning til Borgerlønsbevægelsens generalforsamling 3. marts 2012 Vedtægtsændring: På sidste generalforsamling den 26. febr. 2011 blev bestyrelsen pålagt at komme med et forslag til vedtægtsændring, hvor man i så vid udstrækning som muligt erstatter ordet borgerløn med basisindkomst. Bestyrelsen har til denne generalforsamling udarbejdet et forslag, som er udsendt og […]

» Read more

2010 – Indbydelse: Visioner for bæredygtig økonomi

Visioner for Bæredygtig Økonomi har arrangeret en høring om basisindkomst og inviteret Borgerlønsbevægelsens medlemmer til at deltage. Høringen finder sted: lørdag d. 16/10 2010 kl. 12.30-17.00, i Salen, Lyrskovgade 4, 3. sal, 1758 København V. og vil omfatte følgende punkter: •Introduktion; •Problemidentifikation: Den nuværende indretning; •Løsningsforslag: Basisindkomst og finansieringen heraf;. […]

» Read more

2009 – Årets gang i Borgerlønsbevægelsen

Endnu et år er gået, uden at det er lykkedes for os at vinde gehør i offentligheden for ideen om at reformere Velfærdsdanmark ved at indføre en ubetinget basisydelse som erstatning for det nuværende komplicerede system af betingede indkomstoverførsler. Når begrebet “borgerløn” i brede kredse opfattes negativt, præsenteres vi for […]

» Read more

2008 – Nyhedsbrev september

Nyhedsbrev: Lad mig begynde med nogle personlige oplevelser, som for mig har accentueret det uforståelige ved, at interessen for idéen om borgerløn (basisindkomst) må betegnes som ikke-eksisterende her i landet. Jeg havde i forbindelse med et kursus på Brandbjerg Højskole lejlighed til at redegøre for tankerne om borgerløn for et […]

» Read more
1 2 3 4