2013 – Beretning

Beretning til BIEN Danmarks årsmøde den 9. marts 2013 i Vanløse Bestyrelsesmøder i det forløbne år Bestyrelsen har holdt et par møder over Skype og et fysisk møde i juni med et medlem (Erik Lang), som har udarbejdet nogle tanker (model) for, hvorledes man kunne koble borgerløn og lokalsamfund for at styrke en lokal erhvervspolitik. Muligheder, forhindringer og perspektiver i […]

» Read more

2012 – Beretning

Beretning til Borgerlønsbevægelsens generalforsamling 3. marts 2012 Vedtægtsændring: På sidste generalforsamling den 26. febr. 2011 blev bestyrelsen pålagt at komme med et forslag til vedtægtsændring, hvor man i så vid udstrækning som muligt erstatter ordet borgerløn med basisindkomst. Bestyrelsen har til denne generalforsamling udarbejdet et forslag, som er udsendt og forelagt til diskussion og vedtagelse på dette møde. Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen […]

» Read more

2012 – Årsmøde og generalforsamling

Marts 2012 Referat af årsmøde: Foreningens årsmøde og generalforsamling afholdtes den 3. marts 2012 på Kulturcenter, Vanløse Mødet startede kl. 13 med at Ebbe Lauridsen bød velkommen til de fremmødte og præsenterede Margit Kjeldgaard, der derefter fik ordet som første oplægsholder. Margit Kjeldgaard havde en række kritiske bemærkninger til den finansieringsmodel, der findes på foreningens hjemmeside, men trak disse tilbage […]

» Read more

2011 – Årsmøde og generalforsamling

Foreningens årsmøde og generalforsamling afholdtes den 26. februar på Tietgen-skolen, Odense. Mødet startede kl. 13 med at Johannes Lund bød velkommen til de fremmødte ca. 25 deltagere og efter en præsentationsrunde gav ordet uil den første indlægsholder Jørg Gaugler. Jørg Gauglerindledte med en historisk gennemgang af, hvorledes demokratiet i Danmark gradvist har udviklet sig siden 1849, men problematiserede den efter […]

» Read more

2010 – Indbydelse: Visioner for bæredygtig økonomi

Visioner for Bæredygtig Økonomi har arrangeret en høring om basisindkomst og inviteret Borgerlønsbevægelsens medlemmer til at deltage. Høringen finder sted: lørdag d. 16/10 2010 kl. 12.30-17.00, i Salen, Lyrskovgade 4, 3. sal, 1758 København V. og vil omfatte følgende punkter: •Introduktion; •Problemidentifikation: Den nuværende indretning; •Løsningsforslag: Basisindkomst og finansieringen heraf;. •Kritik af/udfordringer ved løsningsforslaget; •Næste skridt I forlængelse af arrangementet […]

» Read more

2010 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde og generalforsamling afholdtes den 27. februar 2010 i Kulturhus Indre By, København. Mødet startede kl. 13 med at Per Sørensen bød velkommen til Bruna Pereira og Marcus Vinicius fra Brasilien, som i forbindelse med et ophold i Europa havde stillet sig til rådighed for BIEN Danmark for at fortælle om det arbejde, de udfører som et pilotprojekt for […]

» Read more

2010 – Indbydelse til årsmøde

Årsmødet afholdes i år lørdag den 27. februar 2010 kl. 13.00 i Kulturhuset Indre by Charlotte Ammundsens plads 3 1359 København K med følgende program: kl. 13.00 Basisindkomst i Brasilien: Bruna Augusto Pereira og Marcus Vinicius vil fortælle om de projekter, de står i spidsen for i Brasilien. Bruna leder programmet NPO ReCivitas i området Quatinga Velho, hvor der er […]

» Read more

2009 – Årets gang i Borgerlønsbevægelsen

Endnu et år er gået, uden at det er lykkedes for os at vinde gehør i offentligheden for ideen om at reformere Velfærdsdanmark ved at indføre en ubetinget basisydelse som erstatning for det nuværende komplicerede system af betingede indkomstoverførsler. Når begrebet “borgerløn” i brede kredse opfattes negativt, præsenteres vi for to hovedindvendinger. Den moralske indvending lyder således: Det kan da […]

» Read more

2009 – Referat af årsmøde

Foreningens årsmøde afholdtes den 2. maj i Vejby, med Karsten Lieberkind som vært. Mødet startede kl. 13 med Karstens oplæg om nogle principielle overvejelser om borgerlønstankens placering i den samfundsmæssige diskurs. Karsten tog udgangspunkt i opfattelsen af, at kontraktteorier og andre hypotetiske modeller kan være et meget godt redskab til at anskueliggøre komplekse problemstillinger i samfundet, og at man ved […]

» Read more

2008 – Nyhedsbrev september

Nyhedsbrev: Lad mig begynde med nogle personlige oplevelser, som for mig har accentueret det uforståelige ved, at interessen for idéen om borgerløn (basisindkomst) må betegnes som ikke-eksisterende her i landet. Jeg havde i forbindelse med et kursus på Brandbjerg Højskole lejlighed til at redegøre for tankerne om borgerløn for et par hundrede medlemmer af BUPL og oplevede en helt overvældende […]

» Read more
1 2 3 4