2004 – Nyhedsbrev december

NYHEDSBREV 2004/3 (december)

1. Internationalt samarbejde:

Erik Christensen og Jørn Loftager deltog i BIEN’s 10. kongres i Barcelona (19-20. sept. 2004) (http://www.basicincome.org/). Den danske borgerlønsbevægelse blev her anerkendt som et nationalt netværk (medlem) af BIEN (Basic Income European (nu Earth) Network) i lighed med en række andre nye nationale netværk – et tysk, et østrigsk, et brasiliansk, et argentinsk og det amerikanske. Det betyder, at Borgerlønsbevægelsen fremover løbende kommer til at optræde med navn og adresse i BIEN’s nyhedsbreve, og at den får stemmeret på generalforsamlingen.

En afgørende ændring af BIEN fandt sted ved at BIEN’s statutter blev ændret – så E-et i BIEN ikke længere står for European, men nu betyder Earth. Det vil sige, at BIEN gik fra at have været en speciel europæisk organisation til at være en verdensorganisation. Det gav sig udtryk i valget af ny styrelse (Executive Committee). Her blev valgt repræsentanter fra Sydafrika, Brasilien og USA som noget nyt. Valget var også udtrykfor et generationsskifte. En række af BIEN’s grundlæggere trak sig ud af ledelsen. Det gjaldt bl. Claus Offe, Ilona Ostner og Philippe Van Parijs. De blev erstattet af bl.a. Eduardo Suplicy (Brasilien), David Casassas (Spanien), Yannick Vanderborght (Belgien) og Karl Widerquist (USA) (se BIEN’s NewsFlash).

2. Borgerløn i fælles Nordisk regi.

På nordisk plan, arbejdes der under Nordisk Sommeruniversitet videre i kredsen om ’konkrete samfundsutopier og borgerløn’, hvor der afholdes vintersession i Helsingør 25-27. februar 2004.

Grundlæggende fokuserer kredsen på, hvordan man kan inddrage visionære ideer og nye eksperimenter i en diskussion af, hvordan de nordiske samfund kan tænkes videreudviklet på en mere langsigtet og iderig måde, end mange af de løsninger vi i dag ser foreslået fra politisk og forskningsmæssig hold. Ved at arbejde med konkrete utopier om samfundet generelt og borgerløn specifikt.

I sommers afholdt NSU den årlige fællessession for alle institutionens kredse. I løbet af ugen, blev der taget initiativ til at arbejde videre med bl.a. tre bog projekter i kredsens regi. Herunder bl.a. en bog om de mest grundlæggende filosofiske tilgange der findes for en borgerløn i internationalt regi. En anden bog der opsamler, hvad der allerede findes af konkrete modeller for borgerløn i Norden såvel som bredere i verden.

Den kommende vintersession vil tage udgangspunkt i de arbejder der forberedes på disse bøger og det overvejes herunder at gå ind og kigge på mulige 1. step løsninger, på vej mod en større samlet borgerlønsreform. Altså forestillinger om mindre reformer og lovgivninger på delområder, som kan udgøre et skridt i den rigtige retning.

På grund af stor og meget positiv opbakning fra de danske og svenske græsrødder, men begrænset økonomi har det for indeværende været nødvendigt at lukke kredsen for flere græsrødder fra disse to lande. I stedet for vil vi søge også at holde åbne møder i Øresundskredsen, hvor alle kan være med. Er man interesseret i kredsens arbejde, sådanne møder e.lign. kan man kontakte Peter Mølgaard Nielsenpmn@ruc.dk

3. Foredragsvirksomhed:

Det har vist sig svært at arrangere foredrag sammen med folkeoplysningsforbundene og et par stykker er blevet aflyst, måske fordi de har været annonceret som enkeltstående foredrag med en betydelig billetpris.

Per Sørensen har dog gennemført en række foredrag i forskellige sammenhænge i efteråret.

Vi vil opfordre vore medlemmer til at kontakte deres kommune, som afsætter beløb til folkeoplysende virksomhed. Arrangementer af denne art gennemføres på biblioteker, foredragsforeninger, højskolekredse, menigheder osv. Og er normalt gratis for publikum eller kun med en minimal entré.

Vi vedlægger en liste over de foredrag, vi kan tilbyde.

4. Oplysningsfolder:

Vi har lagt sidste hånd på en ny folder, som vil kunne erhverves først i det nye år.

5. Bogtilbud:

Vi kan stadig levere:

·Erik Christensens store afhandling: BORGERLØN – Fortællinger om en politisk idéså længe lager haves til kr. 175,- frit leveret

  • Antologien “Oprør fra Bredden”, medlemspris af kr. 100.- frit leveret.
  • Antologien ”Velfærd på Vildspor”, medlemspris kr. 168.- + forsendelsesomk.
  • tidsskriftet SALT`ssærnummer om Borgerløn (1994)kr. 25.- frit leveret

6. Årsmøde

Mødet afholdes i Odense den 22. januar 2005, indbydelse vedlægges.