2004 – Referat af generalforsamling

Referat fra Borgerlønsbevægelsens Generalforsamling
lørdag den 31. januar 2004 på Brandbjerg Højskole ved Jelling

 

 

1. Dirigent: Søren Kæstel

 

2. Formandens beretning, godkendt. Den vil blive lagt ud på hjemmesiden.

 

3. Regnskabet v/ Per Sørensen, godkendt.

 

4. Indkomne forslag:

 

a) Finn Asveds Borgerlønsmodel.

 

Der blev på mødet enighed om at rette henvendelse til Finn Asved m.h.p. at opfordre ham til at lægge modellen ud til åben debat på debatforum.

 

b) Søren Chr. Lunds forslag til amtsorganisering af Borgerlønsbevægelsen.

 

Landsmødet anbefaler den kommende bestyrelse at arbejde med forslaget. De konkrete tiltag omkring en amtsorganisering kan være et langsigtet mål. Som et led er lokale aktiviteter vigtige.

 

c) Revideret idegrundlag, godkendt.

 

5. Fastsættelse af kontingent, uændret 125 kr. årligt, vedtaget. Diskussion af, hvorvidt der evt. næste år skal ske en mindre stigning, idet overskuddet ikke er så stort dette år.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Følgende stillede ikke op: Søren Kæstel, Anne Bjørnskov og Birgit Brauner. Tre nye medlemmer blev valgt: Søren Chr. Lund, Johannes Lund og Peter Voss. Den nye bestyrelse består af følgende personer: Per Sørensen, Henning Jakobsen, Erik Christensen, Jørg Gaugler, Karsten Lieberkind, Tina Frederiksen, Peter Mølgård Nielsen, Søren Chr. Lund, Johannes Lund og Peter Voss.

 

7. Revisor: Bruno Jerup valgt.

 

Referent: Birgit Brauner