2006 – Indbydelse til årsmøde

Årsmøde afholdes lørdag, den 28. januar 2006 i

Indre By Medborgerhus

Ahlefeldtsgade 33

1359 København K

Lokale 1, 1. sal

(se omstående bykort)

med følgende program:

kl. 12.30 Generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag: forslag skal være sekretariatet i hænde senest 14. januar 06

5. Fastsættelse at kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisor

kl. 14.30 Kaffepause

kl. 15.00 Præsentation af vores svenske søsterorganisation ved foreningens formand, Mats Höglund

kl. 15.30 Indlæg ved Helge Hviid,mag.scient.soc., PhD, og lektor ved Institut for miljø, teknologi og samfund ved Roskilde Universitetscenter.

Helge Hvid har fremført ideen om at udvide arbejdsbegrebet og knytte retten til overførselsindkomster til en art ”klippekort”, med hvilket personer uden for arbejdsmarkedet kunne forpligte sig til forskelligartede samfundsnyttige aktiviteter og derved opfylde den ”noget-for-noget” tankegang, mange opfatter som rimelig.

kl. 16.30 Debat

kl. 17.30 Afslutning

Vi håber at se dig den 28. januar

Bestyrelsen

PS: “Af hensyn til bestilling af kaffe og brød, vil vi være dig taknemmelig for tilmelding til sekretariat@borgerloen.dk eller tlf. 75 33 86 89 senest torsdag d. 25/1.”