2007 – Formandens beretning

Borgerlønsbevægelsens generalforsamling 24/3 2007

Formandens Beretning:

Møder:

Siden generalforsamlingen 28/1 2006 i København, har bestyrelsen holdt møde på Brandbjerg Højskole 25/2, 7/4, 12/8, 30/9 og 18/11 samt et møde i Kbh. 9/6. FU har før hvert møde holdt planlægningsmøder på Skype.

Per Sørensen har forsøgt et samarbejde med Grundtvigs Højskole i Hillerød angående et større arrangement omkring indeværende generalforsamling/årsmøde. Interessen fra skolens side viste sig dog i sidste ende ikke at være stor nok til at det kunne lade sig gøre.

Gæster:

Mats Höglund, Sverige og Helge Hviid fra RUC var gæster/oplægsholdere på generalforsamlingen. Til mødet d. 30/9 var Carl Slumstrup, Svendborg, inviteret.

Udgivelser:

Umiddelbart efter generalforsamlingen trykte vi hæftet ”Finansmodeller” med 3 forskellige måder på at finansiere borgerløn i Danmark.

Artikler, læserbreve, foredrag etc.:

Det har været meget vanskeligt at få optaget indlæg i pressen. Det gælder alle typer indlæg og alle typer af aviser dagblade. Det er Per og Erik, der har været mest ihærdige. En oversigt over indsatserne kan ses nedenfor [i] [ii]

Debatgruppe og blog på Internettet:

Delvist inspireret af Carl Slumstrup har bestyrelsen oprettet et lukket debatforum, hvor bestyrelsen + et par inviterede medlemmer (Carl Slumstrup og Jørg Gaugler) havde adgang. Det blev forsøgt fastholdt, at hver deltager postede et indlæg, stort eller lille, til forummet på en fast ugedag, hvilket fungerede i en 5-6 ugers tid, hvorpå det døde langsomt ud. Det lukkede debatforum blev undervejs, på eksperimentbasis, konverteret til en blog, der ligger offentligt fremme på nettet. http://basisindkomst.blogspot.com/). Bloggens fremtid skal diskuteres på dette års generalforsamling.

www.borgerloen.dk:

Hjemmesiden er lejlighedsvis blevet opdateret af Søren i det forløbne år (se nedenfor)[iii], men bestyrelsen har ikke haft den fornødne ildhu til at igangsætte en omlægning af websiden til et mere redigerings- og arkiveringsvenligt system.

Nordisk Sommeruniversitet (NSU):

Kreds 3 (”Konkrete samfundsutopier og Borgerløn”) i NSU afholdt sit vintersymposium 2006 i februar på AUC. Sommersessionen blev afholdt i Estland. Fra BB-bestyrelsen deltog ved begge lejligheder Erik Christensen, Peter Mølgård og Johannes Lund. Kreds 3s arbejde er nu forbi og en stor antologi, ”Retten til basisindkomst – en demokratisk frigørelse” redigeret af Erik Christensen, Karsten Lieberkind og Christian Ydesen, står umiddelbart foran udgivelse.

En ny kreds, ”Social republikanisme og velfærdsstaten”, er nu godkendt og sat i gang i NSU-regi. Kredsen holdt sin første vintersession i København 16.- 18. marts. Kredsen består af såvel nye deltagere som deltagere fra den tidligere kreds 3 og borgerlønsdebatten er fortsat en væsentlig ingrediens i den nye kreds’ arbejde.

Socialt forum:

Der er blevet gjort tiltag til at BB deltager med en workshop på Danmarks sociale Forum i september 2007. Karsten Lieberkind har deltaget i og repræsenteret BB på et af planlægningsmøderne til Socialt Forum (nov. 2006).

Konklusion på året 2006:

Det er bestyrelsens opfattelse at borgerlønstanken og –debatten i øjeblikket gennemlever en istid i den offentlige debat. Det er vanskeligt at få optaget avisindlæg om emnet, og lykkes det endelig, er der stort set ingen reaktioner herpå, hverken for eller imod. ”Vejrforholdene” påvirker i høj grad bestyrelsens gejst og arbejdslyst, der i indeværende år har været på det laveste blus siden foreningens start. Glædeligt er det at borgerlønstanken lever og udvikles i akademiske kredse, som f.eks. NSU .samti mange andre lande, bl.a. såkaldte udviklingslande, hvor basisindkomst ofte betragtes seriøst som et muligt grundlag for etablering af social sikkerhed.

Men hvad angår borgerlønsdebat og –tanker her til lands, er det i øjeblikket Danmark der fortjener betegnelsen ”udviklingsland”. Tøvejr imødeses!

Johannes Lund


[i] Per Sørensens indlæg::

Afslået: to kronikker og to indlæg i Politiken, en kronik og et indlæg i Jyllands Posten, samt et indlæg i Vejle Amts Folkeblad.

Optaget: Et indlæg i JyskeVestkysten samt et svar på en reaktion fra en læser. En mindre artikel i Information, en i Jyllandsposten og en i Vejle Amts Folkeblad.

Per har i det forløbne år holdt 3-4 foredrag om borgerløn

[ii] Erik Christensens indlæg, foredrag m.m.:

1.Skrevet et læserbrev, der blev optaget i Information: “Ud af den nationale osteklokke” i marts om den tyske forfatter Wolfgang Englers støtte til Grundeinkommen og lidt reklame
for BIEN.
2. Skrevet et opslag om Borgerløn til supplementsbindet i Den Store Danske Encyklopædi,
der udkom i nov. 2006.

2.Lavet oplæg til møde om “Borgerløn på den politiske dagsorden. Mellem inklusion og eksklusion” – i debat med Henning: “Hvordan kommer vi videre?” (Salgsargumenter).

3.Lavet engelsk rapport og udfyldt spørgeskema (sammen med Karsten)
til BIEN’s kongres i november 2006 i Sydafrika.

4.Fulgt med I Info-Media – om hvor og hvornår borgerløn bliver omtalt (og foreslået af
enkeltpersoner) i pressen – sendt adresser til Per, der så har kontaktet disse mennesker

5.Webside-materiale til opslag om “Syv nobelpristagere for Basic Income. 2. Lavet materiale til Fire ministre for Basic Income.

6.Webside-materiale til Fem tidligere ministre for Basic Income.
Webside-materiale til Feminister, filosoffer, sociologer, verdensborgere og økonomer for
Basic Income

7.Foredrag om Borgerløn og fornyelse af velfærdssamfundet på MPA uddannelsen i arbejdsmarkedsforhold på Aalborg Universitet i sept. 2006.

8.Foredrag om politik i det 21. århundrede (hvor borgerløn var en del) i Frit Forum i
Aalborg i dec. 2006.

[iii] Opdateringer af hjemmesiden:

13.11.06: Opdatering af The Vallekilde Papers incl. Globe-illustration.

10.11.06: Billedlink til BIS – Basic Income Studies indsat på international side.

26.10.06: Basic Income i Danmark, Oprør fra Midten, jf. forsidecollage.

26.10.06: Feminister, Filosoffer, Sociologer, Verdensborgere og Økonomer for Basic Income, jf. forsidecollager.

27.09.06: Læserbrev i Information af Henning Jakobsen

25.09.06: Kommentar i Information af Per Sørensen

16.09.06: Redaktion af forside. Synspunkt af Per Sørensen, samt CV
14.09.06: Kronik af Per Sørensen: Ministertanker fra fortiden

14.09.06: Fem tidligere ministre for Basic Income

16.08.06: Fire ministre for Basic Income,
05.08.06: Debatindlæg af Per Sørensen,

23.07.06: Syv nobelpristagere for Basic Income,

07.07.06: Nyt link: Nyhedsbrev, ja tak.