2007 – Nyhedsbrev august

Nyhedsbrev

Vi indbyder vore medlemmer til et efterårsmøde, som afholdes i forbindelse med Danmarks Sociale Forums arrangement SOCIAL FORUM 07, der afholdes i weekenden den 28.-30. september i KULTURSTALDENE, VED ONKEL DANNYS PLADS på Vesterbro, København.

Vi har tilmeldt en workshop:

Retten til basisindkomst

På trods af indkomstoverførsler på over 230 mia. kr. årligt har vi stadigvæk sociale problemer. Den socialpolitiske debat forekommer visionsløs. Retten til basisindkomst ville være et tiltrængt paradigmeskift.

Oplægsholdere:
Erik Christensen, lektor ved Aalborg Universitet
Per Sørensen cand. merc.

Vi har fået tildelt lokale D2 i Beboerhuset lørdag den 29. kl. 19.30.

Orientering om NSU’s sommersession i Wik i Sverige

Fire af Borgerlønbevægelsens medlemmer (Peter Mølgaard Nielsen, Gunna Starck, Tina Frederiksen og undertegnede) deltog fra den 22-29.7 i NSU’s sommersession i Wik i Sverige som deltagere i Kreds 3: ”Social republikanisme og velfærdsstaten”. Derudover deltog 10 svenskere i denne kreds.

I NSU er der 9 studiekredse, der fungerer i 3 år med mellem 5 og 20 medlemmer i hver kreds. De afholder adskilt hvert år en vintersession og samlet en sommersession, som på skift afholdes i de nordiske lande. På en sådan sommersession arbejder de enkelte kredse med deres særlige oplæg, men der er også en række fælles aktiviteter – foredrag , kulturelle arrangementer, udflugter og sport. Mange deltagere har børn med, hvilket betyder, at der laves en særlig børnekreds.

Rammen for dette års sommersession var Wik slot og folkhögskola. Wik slot er en af Sveriges bedst bevarede middelalderborge, der ligger ca. 20 km sydvest for Uppsala placeret i et meget smukt landskab med søer og åben skov med græssende kreaturer.

Studiekredsen ”Social republikanisme og velfærdsstaten” har eksisteret i et år og afløste den tidligere kreds om ”Konkreta utopier och medborgarlön”, hvorfra den nyudgivne antologi: ”Retten til basisindkomst – En demokratisk frigørelse” udspringer. En række problemer omkring basisindkomst bliver også behandlet i den nye kreds – men i et lidt andet perspektiv. Ideen er at tolke og videreudvikle det social-republikanske perspektiv på arbejde, fordeling og demokrati i nordisk sammenhæng. Centralt er en teoretisk og empirisk kortlægning af de moderne dominansmønstre i velfærdssamfundet (i forhold til staten, arbejdsgiverne og familien) – og en undersøgelse af i hvilket omfang en basisindkomst kan være et element i ophævelsen af disse dominansforhold.

Kredsen havde i tre dage besøg af BIEN’s sekretær David Casassas, der sammen med Simon Birnbaum fremlagde et papir: ”Social foundation of a citizens society”. I kredsen blev der også fremlagt papirer af John Fahlander, Erik Christensen, Martin Westergren og Michael Lundgren. De kan alle ses og downloades fra NSU’shjemmeside:http://www.nsuweb.net/wb/.

Kreds 3 fortsætter endnu to år. Næste vintersession afholdes i Lund sidst i februar 2008. Interesserede kan kontakte Gunna Starck, der er kredskoordinator (se hjemmesiden). Næste års sommersession afholdes i Danmark. (Erik Christensen)

Basis Income konference i Oxford:

Vi har modtaget følgende indbydelse:

TOWARDS A BASIC INCOME SOCIETY”
26-27 October 2007, Centre for the Study of Social Justice (CSSJ), Oxford

The past two decades have witnessed a remarkable revival in both academic and policy circles of the idea that every citizen should be granted an unconditional basic income by right, without a means test or work requirement. Nevertheless, many questions remain before this idea could be turned into a workable policy. Prominent amongst these are questions about the very shape of a basic income society: what would a society in which an unconditional basic income takes a central place look like in terms of its broader policies and institutions? Relatedly, there are important debates about the normative justification and political feasibility of a basic income society. Should we move towards a basic income society? What sort of political strategies need to be put in place to move from the current welfare state to such a society? The conference will reflect on these questions, charting both promising avenues and pitfalls in the current debate. Participants from a diverse range of disciplines, including politics, philosophy, policy sciences, and sociology, critically reflect on the need to understand how questions pertaining to normative justification, institutional design, and political trajectories inform one another, jointly shaping future debates on universal welfare.

This conference is organised by the Centre for the Study of Social Justice (CSSJ), with generous support from the Department of Politics and International Relations and the Public Policy Unit at the University of Oxford, and the Association for Legal and Social Philosophy (ALSP).

Confirmed speakers:

David Casassas (University of Oxford)
Jurgen De Wispelaere (Trinity College Dublin)
Antoni Domènech (University of Barcelona)
Tony Fitzpatrick (University of Nottingham)
Louise Haagh (University of York)
Bill Jordan (University of Exeter)
José Antonio Noguera (Universitat Autònoma de Barcelona)
Michael Opielka (University of Applied Sciences, Jena)
Carole Pateman (University of Cardiff / UCLA)
David Purdy (Emeritus, University of Manchester)
Daniel Raventós (University of Barcelona)
Yannick Vanderborght (Facultés Universitaires St. Louis, Brussels)
Stuart White (University of Oxford)
Karl Widerquist (University of Reading)

Vi regner foreløbigt med, at Erik Christensen og Per Sørensen deltager. Skulle andre have lyst og lejlighed, så ring eller mail til sekretariatet, så klarer vi tilmeldingen.

Eksamensprojekter:

 

Ved Institut for Statskundskab på Århus Universitet er afleveret følgende eksamensopgaver om borgerløn:

Jakob Tolstrup: SOLIDARITET OG INDIVID.En kritisk undersøgelse af

den danske aktiveringspolitik.

Mogens Jin Pedersen: Borgerindkomstsom policyalternativ.En undersøgelse af

mulighederne for borgerindkomst i Danmark.

Christian Skaarup Pedersen: Borgerløn i de skrevne danske medier.

Malte Frøslee Ibsen: “Noget for Noget” En filosofisk-dialektisk diskussion af retfærdighed, reciprocitet og borgerindkomstens ukonditionalitet.

Interesserede har få kopi af disse opgaver ved henvendelse til sekretariatet.

Bogtilbud:

Forlaget Pluto Books, London har meddelt, at forlaget til oktober vil udgive bogen:

Daniel Raventos: Basic Income. The Material Conditions of Freedom.

Bogen vil komme til at koste ca. kr. 200, men vi vil kunne få betydelig rabat på en samlet ordre.

Husk også vores egen antologi: Retten til basisindkomst. (Jeg har en stor kasse stående, som jeg gerne vil have tømt.) Prisen er KUN kr. 175.- for de over 400 sider.

Den danske debat:

Medens begrebet basisindkomst diskuteres mange steder i udlandet, synes det at være platumuligt at få liv i en diskussion om emnet i Danmark. Der er dårligt nok nogen, der vil tage afstand fra tanken!

Vi har ellers mange partier, der for tiden springer buk over hinanden med velfærdstiltag, der alle går ud på ”mere af det samme”. Mange af de økonomiske og sociale problemer, der omtales i dagspressen og de elektroniske medier, er problemer, der kunne afhjælpes med en garanteres basisindkomst, men det er meget sjældent at kommentarer herom finder vej til avissiderne.

Men vi har endnu ikke opgivet håbet. Trods alt lykkedes det til sidst Cato at få Kartago jævnet med jorden.

Venlig hilsen

BORGERLØNSBEVÆGELSEN