2007 – Sommerbrev

Sommerbrev

Vores internationale partnere har sendt os nogle eksempler på at ideen om en ubetinget basisindkomst faktisk debatteres i andre af de lande, som vi – som det hedder – plejer at sammenligne os med.

Man kan jo godt undre sig over, at velfærdsdebatten i et land, hvor vi har så mange politiske partier som i Danmark, stadig er ”gammel vin på gamle flasker”. Det er mærkeligt, at intet at de partier, der øjensynligt har svært ved at finde politikker, der markant skiller dem fra de øvrige, vover sig en tur op i helikopteren for at se hele systemet lidt fra oven og finde andet at skændes om end fordelingen af de sidste 3-4% af det offentlige budget.

Følgende er en oversættelse fra BIEN’s NEWSFLASH 45, May 2007:

Fra Australienforlyder det, at John McDonnell, parlamentsmedlem for det australske arbejderparti har bakket op om tanken om basisindkomst. McDonnell har repræsenteret Labour siden 1997 og star i spidsen for en kampagne for et demokratisk valg af partiledelse og en åben debat om den politik en labourregering burde implementere. Han betragtes som et venstreorienteret partimedlem, der har modstået partiets mere højrebetonede “New Labour” linie. I hans kampagne indgår etablering af retten til en borgerløn tillige med rimelig boligudgift, fri uddannelse, børnepasning, sundhedsvæsen og ældreforsorg.

Canadas nationale velfærdskommission har i vinter udgivet en rapport med titlen: “Solving Poverty: Four cornerstones of a workable national strategy for Canada”. I rapporten nævnes en såkaldt “garanteret livsindkomst” som et element til løsning af fattigdomsproblemet (s. 16-18), idet man konkluderer, at ideen fortjener mere opmærksomhed. Rapporten foreligger som PDF fil på http://www.ncwcnbes.net/en/home.html

I Tyskland udkom den 12. april det ansete ugeblad ”Die Zeit” med en forside, hvis hovedtitel var: Basisindkomst – drømmen om penge uden arbejde. Inde i bladet var der en meget lang artikel, af bladets journalist, Kolja Rudzio, der trak på de anbefalinger af en ubetinget basisindkomst, der er fremsat af forretningsmanden Götz Werner og CDU præsidenten for delstat Thüringen, Dieter Althaus. Artiklen er skrevet med en vis sympati for ideen, som præsenteres som et svar på den tyske velfærdsmodels manglende succes med at få langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet. Artiklen har lange citater den markedsliberale Hamborgøkonom Thomas Staubhaar, som hævder at ideen indebærer økonomisk fornuft og bør tages alvorligt. Artiklen slutter dog med en vis skeptisk tone.

Sloveniens præsident og tidligere statsminister Janez Drnovsek, har en blog, hvori han redegør for sine personlige synspunkter (http://janezd.blog.siol.net/), hvilket flere gange nævnt omfatter sympati for en universel basisindkomst. Tillige kommenterer han også personligt andres blogs. Således skriver han den 6. maj: Et af de interessante forslag du kommer med er ideen om en universel basisindkomst. Ideen er at garantere en alle en basisindkomst uanset hvem og hvad han er og om han har arbejde eller ej. At garantere enhver borger et anstændigt livsgrundlag er i overensstemmelse med målsætningen for ”Bevægelsen for retfærdighed og fremskridt”, en social bevægelse Janez Drnovsek grundlagde i 2006. Dette kunne være det ultimative mål for et velafbalanceret og retfærdigt samfund. Tænk blot på, hvilken enorm forandring, det ville indebære, hvis alle borgere kunne nyde bevidstheden om et garanteret økonomisk livsgrundlag. Ingen ville klage over arbejdsløshed og marginalisering. Til et vist punkt – niveauet for basisindkomsten ville alle være lige. Herudover ville der være forskelle, forskellig indkomst som en funktion af forskelligt arbejde og forskellig indsats. Damoklessværdet i form af manglende eksistensgrundlag ville ikke længere hænge over vore hoveder. Vi kunne være mere afslappede i vore relationer og måske endog producere mere, end vi gør i dag. Staten allokerer allerede i dag væsentlige ressourcer i form af en række sociale ydelser. Og forøgelsen af udgiften for de offentlige kasser bliver næppe meget stor. Til gengæld vil systemet blive mere gennemsigtigt, simpelt og formentlig mere retfærdigt.

Følg med og deltag i debatten.

DR er vært for et debatforum, hvor alle kan give deres besyv med om samfundsforhold.

Mailadressen er www.dr.dk/debat, og man kan ved at lave sig en profil få adgang til at komme med indlæg. Det er lykkedes for mig, efter at jeg har måttet have webredaktøren til at undersøge, hvorfor mine første indlæg ikke dukkede op. Jeg har fået at vide, at systemet har vanskeligheder med Internet Explorer 7. Hvis du vil deltage i debatten og benytte denne browser, så er der hjælp at hente på: http://dr.dk/Debat/2006/12/11114607.htm.

Den nye antologi: RETTEN TIL BASISINKOMST:

Dette omfangsrige værk er nu udkommet og forlaget har stillet et mindre antal til rådighed for vores forening til en favørpris på kr. 175.- frit leveret. Er du interesseret, så ring eller mail til sekretariatet, så sender vi bogen. Det er halv pris.

 

Retten til basisindkomst

en demokratisk frigørelse

Erik Christensen, Karsten Lieberkind og Christian Ydesen(red.)

Indhold: NOGLE LIVSHISTORIER – BEGREB OG HISTORIE – TID TIL LIVET – MELLEM LIBERALISME OG SOCIALISME – FEMINISME – BÆREDYGTIG UDVIKLING – ET GLOBALT FRIGØRELSESPROJEKT – RETFÆRDIGHED– FINANSIERING– KLIP FRA DEN SVENSKE DEBAT – PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN

Indlæg af:

Per Almgren · Simon Birnbaum · Kicki Bobacka · Ellen Brun ·

Erik Christensen · Marc D. Davidson · Lasse Ekstrand · Lennart

Fernström · Mats Höglund · Karsten Lieberkind · Jørn Loftager ·

Niels Lundsager · Søren Flinch Midtgaard · Gunilla Paulsen ·

Sven G. Sjöberg · Gunna Starck · Per Sørensen · Erik Olin Wright ·

Christian Ydesen