2010 – Indbydelse: Visioner for bæredygtig økonomi

Visioner for Bæredygtig Økonomi har arrangeret en høring om basisindkomst og inviteret Borgerlønsbevægelsens medlemmer til at deltage.

Høringen finder sted: lørdag d. 16/10 2010 kl. 12.30-17.00, i Salen, Lyrskovgade 4, 3. sal, 1758 København V.
og vil omfatte følgende punkter:

Introduktion;

Problemidentifikation: Den nuværende indretning;

Løsningsforslag: Basisindkomst og finansieringen heraf;.

Kritik af/udfordringer ved løsningsforslaget;

Næste skridt

I forlængelse af arrangementet holder vi et møde på samme adresse, hvor Christian Ydesen vil fortælle om BIEN kongressen i Brasilien og komme med oplæg om basisindkomst set i et internationalt perspektiv.

Vi vil endvidere diskutere følgende emner

Status for basisindkomst i Danmark og internationalt.

Hvordan får vi oprustet informationsindsatsen? Vi er på Facebook og har en hjemmeside. Begge aktiviteter trænger til mere manpower.

Deltagelse i diverse blogs og diskussionsfora på nettet.

Udsendelse af nyhedsbreve til medlemmer og andre interesserede.