2012 – Beretning

Beretning til Borgerlønsbevægelsens generalforsamling 3. marts 2012

Vedtægtsændring:

På sidste generalforsamling den 26. febr. 2011 blev bestyrelsen pålagt at komme med et forslag til vedtægtsændring, hvor man i så vid udstrækning som muligt erstatter ordet borgerløn med basisindkomst. Bestyrelsen har til denne generalforsamling udarbejdet et forslag, som er udsendt og forelagt til diskussion og vedtagelse på dette møde.

Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen har holdt et bestyrelsesmøde og har derudover holdt et skype-møde og jævnligt været i kontakt via e-mail. Her er det blevet besluttet at forbedre vores hjemmeside. Det har betydet, at forklaringer og begrundelser for basisindkomst er forbedret, vores finansieringsforslag for en basisindkomst er blevet opdateret og løbende nyheder fra BIEN vises på hjemmesidens forside.

Debatmøde:
I maj måned arrangerede vi et møde med forfatteren Lene Andersen, forfatter til flere bøger om demokrati og udnævnt til medlem af den tidligere regerings Værdikommission. Vi bad hende komme med et oplæg om hendes holdning til en ubetinget basisindkomst. Hun stillede sig umiddelbart skeptisk over for en basisindkomst, men fremlagde selv sine mere utopiske tanker om demokratiets udformning i en tidsalder med økologisk krise. Mødet gav anledning til en livlig debat.

Radiodebat:
Erik Christensen deltog i sommer i en radioudsendelse om basisindkomst med folketingsmedlem for Socialdemokraterne og nuværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Det førte til en vis debat og reaktioner fra lyttere og betød, at der blev udarbejdet et brev til Mette Frederiksen, der lagde op til en dialog om, hvor vi er enige og hvor vi er uenige. Hun svarede imidlertid ikke på vores henvendelse.

Møde med den sydkoreanske søsterorganisation:
Ebbe Lauridsen fra bestyrelsen har holdt et møde med en delegation fra vores sydkoreanske søsterorganisation, BIKN. Delegationen bestod af 5 personer, heraf 3 professorer og to studerende. Prof. Nam Hoon Kang er præsident for BIKN. Her udvekslede vi erfaringer og præsenterede bl.a. vores negative skattemodel og vores strategi.

Syntesetanken:
Erik Christensen fra bestyrelsen har deltaget i en arbejdsgruppe med repræsentanter for Landsforeningen J.A.K. og Retsforbundet om skabelsen af en bæredygtig økonomi. Ideen med dette arbejde har været at udarbejde et reformforslag, der kombinerer en basisindkomstreform med en penge- og jordrentereform.
Denne arbejdsgruppe har afholdt en række orienteringsmøder og en større høring i København i oktober måned, hvor en del af Borgerlønsbevægelsens medlemmer deltog. Senest har gruppen afholdt en meget velbesøgt konference på CBS i København den 23. januar, hvor gruppens endelige reformforslag blev fremlagt og diskuteret.
Syntesetanken har egen hjemmeside med adressen www.syntesetanken.dk. Herfra kan også downloades et 47 sider langt debatoplæg, det foreløbige resultat af gruppens arbejde hen over efteråret og vinteren.

Mediedebat om basisindkomst:
I det forløbne år har der været en del debat om borgerløn/basisindkomst i avisernes debatspalter. Dagbladet Information lancerede efter regeringsskiftet i efteråret et projekt “100dage”, hvor man efterlyste løsningsforslag på de aktuelle samfundsproblemer. Her blev fremlagt vores konkrete basisindkomstforslag i form af en negativ indkomstskat, men også et andet borgerlønsforslag.  Det endte med, at borgerløns/basisindkomst-forslagene havde så stor tilslutning blandt deltagerne, at de blev en del af den betænkning, der blev udvalgt til præsentation for regeringen.
Derudover har vi også indsendt vores basisindkomstforslag til en anden tænketank, Ideernes Danmark, som DR, Mandag Morgen og Rebuild21 har startet. Her har vores forslag også vundet en vis interesse, dog ikke så meget som i Informations tænketank.
På vores Facebook-side, der går under navnet BIEN Danmark, har der ind imellem været en livlig debat med synspunkter både for og imod basisindkomst. Gruppen tæller for tiden 178 medlemmer, hvoraf flere er ret aktive, især med at levere beretninger om, hvad der foregår andre steder i verden. Navnlig er der ofte god information at hente om den seneste udvikling i Tyskland og Schweiz, hvor basisindkomst fylder lidt mere i det politiske landskab.

Website:
Arbejdet med at overføre artikler fra det gamle website til det nye, basisindkomst.dk, blev påbegyndt af Rasmus Schjødt og fortsat af Michael Husen fra bestyrelsen, og nu er alt det gamle materiale overført til det nye site. Samtidig er der blevet strammet lidt op på strukturen af sitet.
I starten indeholdt det nye website et debatforum, men da det ikke blev brugt ret meget, er det lukket igen i erkendelse af, at det er mere populært og nærliggende for mange at debattere på Facebook, hvor BIEN Danmark har en debatgruppe. Dog modtages debatindlæg til vores website stadig gerne, de skal blot sendes til sekretariatet. Det er også velkomment, hvis nogen vil bidrage med artikler f.eks. om basisindkomst-tiltag i andre lande.
Antal besøg på hjemmesiden er steget jævnt fra i gennemsnit 54 om dagen for et år siden til 188 om dagen i februar 2012.