2013 – Beretning

Beretning til BIEN Danmarks årsmøde den 9. marts 2013 i Vanløse

Bestyrelsesmøder i det forløbne år

Bestyrelsen har holdt et par møder over Skype og et fysisk møde i juni med et medlem (Erik Lang), som har udarbejdet nogle tanker (model) for, hvorledes man kunne koble borgerløn og lokalsamfund for at styrke en lokal erhvervspolitik. Muligheder, forhindringer og perspektiver i Erik Langs forslag blev diskuteret. Forslaget er senere blevet præciseret og præsenteret i en ny form på NSU’s (Nordisk Sommer Universitets) sommersession på Brandbjerg Højskole sommeren 2012. Det vil være oplagt i det nye år at bede Erik Lang præsentere sit forslag på vores hjemmeside, således at der kan komme en bredere debat i vores medlemskreds.

Medlemstal og økonomi

Vores medlemstal er meget stabilt. Vi har i øjeblikket 231 medlemmer, heraf er 114 A-medlemmer (d.v.s. betalende medlemskontinhttps://basisindkomst.dk/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid[]=211#gentet på 200 kr.). Det giver stemmeret på generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen. Der er 117 B-medlemmer. Det er gratis og giver adgang til at modtage meddelelser fra foreningen pr. e-mail, men ingen stemmeret eller valgbarhed til bestyrelsen.

I modsætning til sidste år, kan vi i år fremlægge et regnskab med et overskud på 8.762 kr.

Vores hjemmeside

Besøget har i 2012 ligget på i gennemsnit 123 besøg (visits) om dagen, mod 85 besøg om dagen i 2011. En pæn stigning, som dog nok burde have været højere, i betragtning af den stigende interesse for borgerløn. Der er ikke lagt mange debatindlæg på siden i 2012, vel nok fordi debatten foregår mere levende på Facebook og andre debatfora. Til gengæld er dokumentationen for basisindkomst styrket, bl.a. gennem en revideret og opstrammet udgave af finansieringsmodellen.

Det ville være godt, hvis der i medlemskredsen kunne findes en eller flere med økonomisk viden, som kunne hjælpe med at vedligeholde disse beregninger og gerne supplere dem med alternative finansieringsmodeller.

Vi har også behov for en debat om, hvad hjemmesiden skal indeholde og bruges til, og hvad dens rolle skal være i forhold til Facebook-gruppen. Hvad vil en gæst forvente at kunne finde på hjemmesiden?

Endelig bør nævnes at Karsten Lieberkind, Per Sørensen og Johannes Lund har forsynet filmen ”Grundeinkommen” med danske undertekster – og at den kan ses på vores hjemmeside.

Facebook og de sociale medier

Vores Facebook-gruppe, BIEN Danmark, er tæt på at have rundet 300 deltagere. Der er en til tider ret livlig debat og en nogenlunde konstant informationsstrøm, godt hjulpet på vej af de mange andre og særdeles aktive nordiske og tyske grupper. Det er en stor fordel for os, at Facebook er så populært, da mange ad den vej kommer i kontakt med vores bevægelse. Til gengæld har det været svært at få gang i debatten på hjemmesiden, men som det er nu, supplerer de to portaler hinanden meget godt. Vi vil i den kommende tid lægge flere dokumenter fra hjemmesiden ind på Facebook, så folk kan se, hvad vi ellers arbejder med.

Debatindlæg i medierne

Flere af foreningens medlemmer har igen i år oplevet hvor vanskeligt det er få optaget indlæg i de store aviser. Per Sørensen havde således vanskeligheder med at få optaget et indlæg om forskelsbehandlingen mellem dagpenge og kontanthjælp, og Søren Christian Lund forsøgte forgæves at få optaget en kronik: ”Vor Fælles Arv” Grundlovsdag i Politiken. Den kan nu ses på vores hjemmeside.

Når det så endelig lykkes at komme igennem mediefiltret, som det gjorde for Ebbe Lauridsen i Dagbladet Information den 21. december 2012 med indlægget: ” Borgerne skal have magten tilbage.”, oplever man hvor stor interessen for at debattere borgerløn/basisindkomst er blandt avisens læsere. Der var næsten 100 reaktioner, hvoraf de fleste var klart positive.

Foredrag om basisindkomst

Michael Husen og Per Sørensen har holdt foredrag om basisindkomst og arbejde i en kreds om Grøn omstilling på Nordisk Sommeruniversitets (NSU) sommersession på Brandbjerg Højskole i juli/august 2012. Derudover har Erik Christensen holdt foredrag om basisindkomst i Syntesetanken og i J.A.K. i Odense og Århus.

Deltagelse i BIEN’s kongres i München i sept. 2012

Christian Ydesen, Erik Christensen og Karsten Lieberkind deltog i kongressen med to oplæg. Christian og Erik havde, med inspiration fra den norske sociolog Johan Galtung, et oplæg om basisindkomst i et transkulturelt perspektiv, hvor hovedpointen var, at idéen om basisindkomst er udviklet i en vestlig filosofisk og økonomisk kontekst, og at det, med udgangspunkt i menneskers basale fysiske og åndelige behov, er muligt at tænke den både ind i og ud fra andre kulturelle og religiøse sammenhænge, således at basisindkomst ender med at blive et rigere og mere universelt omfattende begreb. Det andet oplæg, præsenteret af Erik og Karsten, handlede om de tre grundlæggende idéer i Syntesetanken: nationalisering af pengeskabelsen, fuld grundskyld og basisindkomst, samt hvordan disse tre elementer tilsammen kan understøtte hinanden og skabe et mere retfærdigt samfund uden privilegier og uden indbygget ukontrolleret vækstkrav med tilhørende belastning af natur og ressourcer.

Kongressen, som forløb under overskriften Pathways to a Basic Income, var i øvrigt yderst velbesøgt med over 150 oplæg fra 29 lande og med i alt 450 deltagere.

Møde i Strasbourg om det europæiske borgerinitiativ til ubetinget basisindkomst

Karsten Lieberkind deltog i mødet med initiativtagerne til det europæiske borgerinitiativ til fordel for ubetinget basisindkomst i hele EU. Det fandt sted i Strasbourg i februar 2013. Dette initiativ blev officielt registreret og dermed godkendt af EU-Kommissionen den 14. januar i år og indebærer, at der nu kan samles underskrifter i alle EU-lande frem til 14. januar 2014 med henblik på, at Kommissionen kan behandle spørgsmålet og det kan komme til høring i EU-Parlamentet. I sidste ende kan det teoretisk føre til, at basisindkomst indføres ved lov i EU. Det er et krav, at mindst syv EU-lande deltager i indsamlingen, og at der opnås et tilstrækkeligt stort antal underskrifter fra hvert af disse lande. Det samlede antal underskrifter for hele EU skal være på mindst en million. Indsamlingen kommer til at foregå elektronisk fra en hjemmeside, der er dedikeret til formålet, og som rummer al nødvendig information og baggrundsmateriale – nu også på dansk, idet Karsten har oversat alle relevante EU-dokumenter. Adressen er: http://basicincome2013.eu. Det europæiske borgerinitiativ er et af Lissabontraktatens vigtigste bidrag til at gøre EU mere åbent og til at give borgerne mulighed for at deltage i et direkte demokrati.