2017 – Indkaldelse til årsmøde og generalforsamling

BIEN Danmarks årsmøde og generalforsamling afholdes lørdag d. 25. marts 2017 i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K.. Mødet er åbent for alle og kræver ikke tilmelding – men af hensyn til planlægningen vil vi alligevel blive glade for en email til sekretariat@basisindkomst.dk.

Dagens program:

11.00 – 12.15: Generalforsamling med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse
 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (stil gerne op, hvis du har lyst til at indgå i bestyrelsen og deltage i bestyrelsesarbejdet)
 7. Valg af revisor
 8. Evt.

12.15 – 13.00: Frokost

13.00 – 15.00: Årsmøde med temaet: Fagbevægelsen og UBI

Oplægsholdere:

 • Louise Haagh, professor og co-chair i BIEN
 • Torsten Gejl, folketingsmedlem for Alternativet
 • Christian Sølyst, konsulent, LO

Se også blogindlægget Fagforeninger og basisindkomst på BIEN Danmarks hjemmeside.

15.15 – 15.30: Kaffepause.

15.30 – 17.30: Filmen Free Lunch Society (billetopkrævning ved indgangen)

Arrangør: dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX
Billetpris: 85 kr. For medlemmer af BIEN Danmark: 68 kr. (= 20% rabat).

Filmen Free Lunch Society skaber debat om hvad der ville ske, hvis alle borgere over 21 fik borgerløn. Et spørgsmål som både splitter og samler folk på tværs af politiske fløje og som stiller spørgsmålstegn ved menneskets natur: bliver vi dovne eller frie?

Efter filmen vil der være debat.

Filmen, som indgår i CPH:DOX programmet, vil også blive vist ved nogle arrangementer andre steder i landet.