2019 – Beretning

Årsberetning for BIEN Danmark 2018

Fremlagt på generalforsamlingen 9. marts 2019 v. formanden Helle Wisbech

Bestyrelsen har bestået af:

Formand og sekretær: Helle Wisbech
Næstformand: Søren Skogstad Nielsen
Kasserer: Jens Wamsler / Helle Wisbech
International sekretær: Karsten Lieberkind
Redaktør af hjemmeside og nyhedsbrev: Michael Husen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Erik Christensen, Andreas Mortensen, Dorte Kolding, Olaf Zinck og Martin Bruun Michaelsen.

Revisor: Søren Chr. Lund

Jakob Krarup Andreasen og Marianne Hammelboe er udtrådt af bestyrelsen siden sidste generalforsamling. Marianne pga. arbejdspres og Jakob, fordi han ønskede at arbejde mere nationalt, end det er BIEN Danmarks formål og praksis.

Og – der er sket det forfærdeligt sorgfulde, at Jens Wamsler havde et uheldigt og tragisk fald midt i december og brækkede to nakkehvirvler. Jens lå på neuro-intensiv på Rigshospitalet, tilsyneladende i fremgang, men i slutningen af februar vendte det pludselig og Jens døde d. 22. februar. Det er et stort tab for de nærmeste og det er det for os som forening, både på det personlige plan og for arbejdet for en basisindkomst, hvor Jens var en af pionererne. Erik Christensen har skrevet mindeord, som kan læses på vores hjemmeside og vil blive bragt i næste Nyhedsbrev.

Vores bestyrelsesmøder i det forløbne har nogenlunde fulgt rammen fra de seneste år.

Bestyrelsesmøderne foregår på nettet ca. månedligt. 10 møder i 2018. Møderne varer som regel 1 ½ time og drejer sig bl.a. om evaluering af afholdte og planlægning af kommende aktiviteter, økonomi og planlægning af nyhedsbrev. Og de indeholder debat om emner, vi er optaget af eller som er dukket op f.eks. via pressen eller deltagelse i konferencer el. lign.
Står vi med særligt arbejdskrævende opgaver som planlægning af Folkemødet på Bornholm, nedsætter vi en arbejdsgruppe, hvis arbejdsform også primært vil være via net-møder, eller på mail og tlf..

Vi er jo en bestyrelse, som for alvor er landsdækkende – vi bor i Ålborg, Herning, Løgum Kloster, Svendborg, Odense, Nordsjælland og København

Ud over møder på nettet har vi i 2018 holdt tre fysiske møder:

d. 16. marts på Det gode skib Amanda / hvor vi snakkede om Jens Wamslers økonomimodel og prøvede at skærpe vores måde at snakke økonomi på. Og –vi havde besøg af Glenn Fischer som havde ønsket at snakke med os om finansiering af en Basisindkomst via grundskyld.

d. 16. maj og 28. okt. mødtes vi hos Michael Husen i Odense.

På de fysiske møder har vi tid til at gå i dybden med enkelte emner og debattere mere nuanceret.

På mødet i foråret talte vi om foreningens arbejdsformer og de enkeltes tanker om egen aktivitet og indsats.  Og så brugte vi igen en del tid på at snakke om Jens Wamslers økonomiske model.

På det fysiske møde i efteråret var vi bagud-skuende:  på Bornholm og deltagelsen på sensommerens konferencer og møder. Og vi talte om hvordan vi knytter nye til arbejdet.
Desuden tog vi hul på et emne i stort perspektiv, nemlig hvordan basisindkomst knytter sig til en generel mere bæredygtig udvikling. Og vi samlede ideer til et Højskole-kursus

d. 14. december holdt vi en julekomsammen hos mig i Egense ved Svendborg – med skovtur og spisning, overnatning og det hele. Ingen dagsorden – og masser af engageret basisindkomst-snak + det løse.

Når jeg er gået lidt i detaljer med formen på vores møder, er det både som generel information om hvad vi laver, og – til de af jer som eventuelt kunne forestille jer at gå ind i arbejdet. Ikke at det altid skal se sådan ud.

Vi vil i øvrigt også gerne knytte flere til arbejdet, som ikke nødvendigvis er med i bestyrelsen, men måske har mod på konkrete opgaver. Noget af udfordringen i dette er vores landsdækkende karakter og manglen på et fysisk sekretariat / mødested. Kom gerne med ideer og konkrete bud.

 

Om aktiviteter i 2018  i øvrigt

Vi har haft ønske om at oprette lokalgrupper,  og noget er i gære…

Lokalgruppen Nordjylland, hvor Martin fra bestyrelsen er med – havde et par velbesøgte debatmøder. Et i januar med Torsten Gejl, Marianne Jelved og Erik Christensen her fra bestyrelsen. I oktober var der møde om økonomi ”Hvor kommer pengene fra” med nationaløkonom Erling Ramme Nielsen og Jens Wamsler her fra bestyrelsen. Desuden har man holdt lokalmøder og lavet en folderuddeling på Aalborg Universitet i forbindelse med Uge 38 / International Basisindkomstuge.

I Herning – hvor Dorte er med i lokalgruppen – har man også være på gaden og dele folder ud og snakke med forbipasserende og har i feb. 18 holdt et debatmøde i samarbejde med Alternativet i Herning.

Selv har jeg har ikke formået at lave en lokalgruppe i Svendborg – endnu. Men min lille enmandshær har stillet op med et klapskilt og foldere –  og inviteret forbipasserende til debat ved Demokratifestivalen i Ollerup og på torvet i Svendborg

 

2018 var året hvor ”Oprør fra Midten” fyldte 40 år, hvilket blev markeret i flere medier.
Erik Christensen skrev et fødselsdagsessay om bogen på POV – Point Of View International.

Samme sted skrev Erik senere om Fort Europa og Socialdemokratiets velfærdsnationalisme.

Og Erik anmeldte Guy Standings bog: Basic Income: And How We Can Make It Happen,Tidskrift for Arbejdsliv.

I januar var Erik med i en times samtale i programmet Pakzads Polimik: Borgerløn – er tiden kommet til det? Det kan findes stadig på Radio 24syv’s hjemmeside.

I sensommeren blev Helle og Martin interviewet til en time-lang udsendelse til Folkets Radio / Ålborg.

Både Helle og Dorte har været inviteret til debat-møder med Venstres Ungdom – i henholdsvis Århus og Randers.

Og Dorte har været interviewet af en gruppe 3.g´ere som skrev afgangsprojekt om basisindkomst  og har holdt skype-møde med en 9.klasse med en lignende opgave.

På årsmødet holdt Jørn Loftager oplæg om ”Udsigten til borgerløn i Danmark.”

Og i efteråret havde vi debatmødet  ”Kan en borgerløn erstatte velfærdssamfundet” med Preben Etwill og Jens Wamsler.

 

Vi har deltaget  i andres møder, konferencer og lign.

Erik holdt oplæg ved Arbejdermuseets konference om Prekariatet, hvor også Guy Standing deltog.

Dorte og Helle stod hver en dag med en bod på Det Fælles Bedste i Vejle

Martin havde en bod ved Ildsjælefestivalen i Århus Og Marianne delte stadeplads med Alternativet ved Mørkøv Marked.

Dorte var med v. Kooperationens konference om Landdistrikter og fælles økonomi

Jens var med v. Konference på RUC: Prekarisering – Hvad handler det om, hvad kan der gøres?

Ved ØkoNet’s årsmøde i Svendborg var Helle med.

LitteraturHaus på Nørrebro i København, havde debataften ved udgivelsen af Per Bregengaards bog ”Et feministisk blik på Økonomi”, som taler om borgerløn. Her deltog Søren.

Samme sted var der senere på året en debataften om Borgerløn arrangeret af Enhedslisten. Her deltog Søren også.

På Dustrupgaard deltog Søren i en paneldebat om ”Gratis penge til alle”.

”Det meningsfulde arbejdsliv med robotter ”- var på Arbejdermuseet, og Søren deltog.

Gruppen ”Meningsfulde Mandage” inviterede Helle til at lave det første af 17 debatoplæg om Verdensmålene. Emnet denne aften var Verdensmål Nr. 1 – Afskaf fattigdom.

Og –  vi har fulgt/følger Alternativets møderække om borgerløn.

 

Internationalt


I 2018 var både den Nordiske- og Verdenskonferencen lagt i Tampere i Finland

Andreas, Martin og Jens deltog herfra – også med oplæg.

De finske værter har givet kongressen arbejdstitlen ”Basic income and the New Universalism – Rethinking the Welfare State in the 21th Century”
– og uddyber i deres oplæg, at velfærdsstaten i det 20. århundrede havde succes med at reducere fattigdom, opbygge tillid mellem forskellige socioøkonomiske grupperinger og give lige muligheder for alle. I dag afspejler velfærdsstatens struktur fortidens mere end fremtiden samfund. Velfærdsstatens institutioner har ikke været i stand til at forny sig i takt med ændringer i arbejdsmarkedsforhold og livsstil og er tæt forbundne med ikke-bæredygtige økonomiske strukturer på lokalt og globalt niveau. Basisindkomst kan være en vej ud af dette dilemma.

I oktober deltog Jens og Søren som oplægsholdere ved en Filmfestival i Vilnius, Litauen – det drejede sig om filmen “Free Lunch Society”, som vi viste her ved årsmødet i 2017.

 

Mange af disse aktiviteter er omtalt i nyhedsbreve eller på anden vis dokumenteret på hjemmesiden.

Dette bliver noget opremsningsagtigt,  og jeg gør det alligevel – for at give et indtryk af arbejdets og debattens bredde.

 

Folkemødet på Bornholm i 2018 er en størrelse for sig

– og i 2018 kunne vi igen have eget telt på Bornholm, takket være driftsmidlerne fra Kulturstyrelsen.
Vi fik sammensat et omfattende program, som inviterede kompetente mennesker fra mange forskellige scener ind til debat om basisindkomst / borgerløn. Udgangspunktet var altså ikke at samle en hoben ja-sigere, men at skabe en relevant, bred og interessant debat. Og det lykkedes så rigeligt og teltet var godt besøgt.

Fra den partipolitiske verden havde vi følgende til at forholde sig til tanken om en borgerløn:

Lisbeth Bech Poulsen / SF

Pelle Dragsted /  Enhedslisten

Nikolaj Brasen /   Radikale Venstre

Josefine Fock /  Alternativet:   

Jens Jonathan Steen skulle være kommet fra Socialdemokratiet. Men det skete ikke.

 

Desuden var Alternativet repræsenteret af

Annette Hjorth Knudsen fra Alternativets borgerslønsgruppe:som talte om Alternativets forslag om borgerløn i Danmark.

 

Fra arbejdsmarkedets parter havde vi :

Verner Sand Kirk, Danske A-kasser:A-kasserne og borgerløn.

Dennis Kristensen og Ken Patrick Petersson, begge FOA: Fagbevægelsen og borgerløn.

Maibrit Berlau, form. f. Socialrådgiverforeningen:  Socialrådgiverforeningen og borgerløn.

 

Og fra forskellige politiske, ideologiske vinkler havde vi:

Jørn Loftager, Århus Universitet:Borgerløn i et ideologisk perspektiv.

Jonas Jensen, Foreningen Gode Penge: Pengeskabelse og borgerløn

Nick Allentoft, chefredaktør DenOffentlige.dk:  Velfærdsillusionen og borgerløn.

Med baggrund i deres nyeste bog Pseudoarbejde , havde vi – Dennis Nørmark, antropolog og Anders Fogh Jensen, filosof-

 

Og fra vores bestyrelse gav følgende deres besyv  med :

Søren Skogstad  : Om glæden.

Erik Christensen :På vej til borgerløn med udgangspunkt i Eriks nye bog af samme navn.

Andreas Mortensen, : Hvis Marx var konsulent i dag, ville han gå ind for en borgerløn.

Martin Bruun Michaelsen: Hvorfor er borgerløn et hot emne?

 

Lørdag blev der sluttet af med en vellykket paneldebat med et væsentligt udsnit af de personer som havde lavet oplæg de foregående dage.

Vi konstaterer igen dette år, at vores tilstedeværelse på Folkemødet er alle anstrengelserne værd, fordi vi her får en masse folk i tale, får taget temperaturen på, hvor folk står ift. basisindkomst og får vist, at vi er en levende og arbejdende forening.

Vi skal være med i 2019 også  – med knap som mange begivenheder, hvilket er et bevidst valg, for at få mere tid til at snakke med de forbipasserende.

 

Om Alternativets Borgerlønsprojekt

På Alternativets landsmøde 2017 blev det vedtaget at arbejde frem mod et egentligt politisk forslag.
15. Marts 2018 afholdt Alternativet en konference på Christiansborg, hvor man havde inviteret forskellige mennesker til at lave oplæg ud fra den forudsætning, at en borgerløn allerede var blevet indført i Danmark. Vi var tre her fra bestyrelsen der deltog og det var en interessant dag, – og – for egen regning vil jeg sige:  dagen gjorde det også tydeligt, at det kan være svært at komme ud af vanetænkning og virkelig give den gas. Selv tror jeg, at en borgerløn er langt mere samfundsforandrende end sådan en dag kommer til at give udtryk for.

Alternativets borgerlønsgruppe arbejdede videre og vi fulgte arbejdet tæt, både gennem Jens Wamslers samarbejde med gruppen om økonomi,  og som sparringspartnere på noget af processen. I maj 2018 kunne arbejdsgruppen barsle med en samlet rapport, som de kaldte: Borgerløn på dansk.

Denne rapport blev i første omgang lagt til intern debat og i sensommeren blev den lagt ud offentligt og har siden dannet grundlag for en række debatmøder, som strakte sig over vinteren 18/19 og der er to møder endnu.

Vores samarbejde med Alternativet er vigtigt, og deres arbejde er af stor betydning for debatten og opmærksomheden på borgerløn.

 

Økonomi 

I lighed med 2017 fik vi i 2018 tildelt driftsmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen, nærmere bestemt 32.627,87 kr. Vi håber at vi også fremover kan gøre os fortjent til disse midler.  Midlerne får vi på grundlag af vores aktivitet. Man skal kvalificere sig ved at have aktivitet i minimum tre af de fem regioner. Dernæst fordeles puljens penge ud fra et sindrigt regnesystem, som bl.a. involverer hvor mange ansøgere, der er, og hvor mange penge der er i puljen. Vi kan altså aldrig være sikre på at få eller vide, hvad vi kan få. Men vi kan have spredningen af aktivitet for øje, hvilket under alle omstændigheder er et godt princip og for os hænger det også naturligt sammen med bestyrelsens spredning i hele landet.

Det konkrete regnskab fremlægges under et selvstændigt punkt.

 

Hvervning af nye medlemmer

Vi er ikke gode til at lave egentlige hvervekampagner – her ligger en fin opgave til en person med det talent.
Trods det har vi oplevet en mindre stigning i medlemsantallet fra 141 til 164.

 

Fra den digitale verden kan jeg berette at

Vi har udsendt 6 nyhedsbreve i 2018, og der er 448 tilmeldte til nyhedsbrevet. Stigningen i tilmeldte til nyhedsbrevet ligner stigningen i medlemstal, så vi har tilsyneladende ikke stor tilgang til nyhedsbrevet selvstændigt. Også her kunne ligge en opgave.

Hjemmesiden er i en stadig proces – med det for øje at være stedet, hvor viden, synspunkter, referater, argumenter, artikler, finansieringsmodeller og debatindlæg samler sig. Både som et væsentligt grundlag for det nuværende arbejde og som et historisk arkiv.

Hjemmesiden er et arbejdsredskab og vi tager gerne imod ideer og konkrete forslag til materiale, som også hører hjemme her. Og et medlem eller to som vil lægge arbejdskraft på dette område, vil blive taget imod med kyshånd.

Da vi lavede den første nordiske konference på Christiansborg i 2016 lavede Michael en selvstædig hjemmeside ubi-nordic.org og den er senere blevet brugt af de næste lande som tog den nordiske konference-handske op – Island i 2017, Finland i 2018 og Norge her i 2019. De har alle, med assistance fra Michael benyttet siden og hermed er vigtig viden samlet et sted. Tak for det, Michael.

På Facebook foregår der en livlig debat, som vi lader få den politiske og holdningsmæssige bredde og det drama, som emnet åbenlyst lægger op til. På det konkrete plan – at få lavet begivenhedsopslag og andre offentlige tilkendegivelser af foreningens arbejde – også her kunne vi godt bruge nogle flere hænder.

 

Her til sidst vil jeg nævne et par emner i flæng:

Tre væsentlige bøger som udkom i 2018 og som har påvirket vores arbejde (listen kunne være længere men det tillader tiden ikke)

Pseudoarbejde – Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting, af filosof Anders Fog Jensen og antropolog Dennis Nørmark. Den affødte meget debat i mange medier. Og altså også hos os på Bornholm

Den anden er Oprør for Fremtiden – Manifest for frihed og fællesskab – midt i en tech-tid, af Lisbeth Bech Poulsen og Peter Westermann. Manifestet har 10 punkter og nr. 3 er en ubetinget basisindkomst. Bogen er en velskrevet og grundig debatbog, som varmt kan anbefales.

Og Prekarisering og akademisk arbejde af forfatterne Janne Gleerup, Birger Steen Nielsen (som de fleste stiftede bekendtskab med før kaffepausen i dag), Niels Warring og Peter Olsén

 

“Prekariatet”,  “prekarisering” – – ordene bruges mere og mere og har fået stor betydning for debatten og for forståelsen af udviklingen på arbejdsmarkedet.

Mange unge kan identificere sig med problematikken og f.eks. er der dannet gruppen Flexwerker, som debatterer og laver arrangementer om deres særlige arbejdsvilkår.

På Enhedslistens 8. marts-arrangement i går aftes var prekariatet emne i en af to workshops – og borgerløn var i den anden.

 

A propos ord – så har I måske lagt mærke til at jeg både bruger ordet basisindkomst og borgerløn. Det er et bevidst valg. Egentlig er Basisindkomst det bedste ord (tror jeg nok vi er enige om), men borgerløn er det mest brugte mellem folk i almindelighed og ikke mindst i pressen.
Problematikken, hvis jeg må kalde den sådan, giver ind imellem genlyd i debatten, ikke mindst på Facebook.

Vi har ikke taget principiel stilling, men valgt at være konsekvent dobbelttydige og har skrevet borgerløn i hjemmesidens hoved: BIEN Danmark, Borgerlønsbevægelsen – Netværk for Basisindkomst.

 

 

 

Jeg beskrev tidligere, at vi ønskede at lave et Højskoleophold – vi nedsatte en arbejdsgruppe og det udmøntede sig i et samarbejde med Gode Penge  – et samarbejde som Andreas har stået for, og sammen med Gode Penge er det lykkes. Det bliver i uge 30 på Vallekilde Højskole. Det er meget, meget nyt – og ikke helt færdigbeskrevet og I skal nok høre mere om det.
Jeg er jo hermed ved at forgribe mig på 2019. Men jeg kunne ikke lade være – og tak til Andreas, som altså desværre ikke kunne komme i dag.

 

 

 

For bestyrelsen har 2018 været et solidt arbejdsår. Det er en fornøjelse at være i en bestyrelsen, som i den grad arbejder seriøst og altid engageret. Tak for det.

Jeg vil også takke alle medlemmer, sympatisører og kritikere, der forholder sig til basisindkomst / borgerløn og de problemstillinger og interessante tanker som kommer i kølvanden herpå.

Dette var min beretning, som herefter kan udsættes for debat og afstemning.

Tak for ordet.  Helle Wisbech