2021 – Generalforsamling – indkaldelse

I 2020 valgte foreningen at udsætte generalforsamlingen pga. coronaepidemien, men i år har vi besluttet ikke at udskyde den men afholde den digitalt, så derfor:

Lørdag d. 20. marts kl. 14 afholder vi digital generalforsamling i form af et videomøde. Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer. Hvis du er medlem og ønsker at deltage, så husk at tilmelde dig ved at sende en mail til kontakt@basisindkomst.dk. Du vil dagen før (altså d. 19. marts) modtage en mail med link til begivenheden.

Dagsorden:
 
  • Velkomst og rammesætning for mødet
  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning, som forelægges til godkendelse
  • Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Hvis du ikke er medlem, er der gode grunde til at melde dig ind i BIEN Danmark og dermed støtte op om det arbejde, foreningen laver for at bane vej for en basisindkomst til alle. Og måske vil du også gerne selv tage aktivt del i det.

Vi vil meget gerne være flere aktive og der er også plads til nye i bestyrelsen. Skulle du være interesseret, så ring evt. til formanden Helle Wisbech (tlf. 2146 9026), hvis du ønsker en samtale om det.

Du kan melde dig ind i BIEN Danmark her

 

Årsmøde

Vi plejer at holde årsmøde i forbindelse med generalforsamlingen, men i år venter vi med den del, til vi er sikre på at kunne mødes fysisk. Vi håber på at det kan blive i efteråret 2021.