2023 – Årsmøde

BIEN Danmarks årsmøde 2023 blev afholdt lørdag d. 25. marts kl. 14–16 i Mødelokalet, Danmarks Jernbanemuseum, Odense, efter generalforsamlingen.

Oplægsholder var Torsten Gejl, medlem af Folketinget for Alternativet. Emnet var fremtidens beskæftigelsespolitik, og hvilke overvejelser, der rører sig blandt partierne på Christiansborg. Desuden vilel Torsten Gejl præsentere os for Alternativet tanker om fremtidens jobcenter, 

Torsten fortalte om sine bestræbelser på at plante idéen om kontanthjælp uden modkrav på Christiansborg. Man kan roligt sige, at det er op ad bakke, men det er alligevel umagen værd. Torsten er i dialog med den nye beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Torsten og Alternativet bruge kontanthjælp uden modkrav som strategi for på længere sigt at kunne tale om ubetinget basisindkomst. 

Med henblik på jobcentrene, som den nuværende regering vil nedlægge, er der ikke meget for kommunerne at komme videre på. De må selv finde nye løsninger, blot er målet fra regeringens side, at det skal føre til, at folk kommer i arbejde. 

Alternativet er i gang med at udarbejde en konkret model for de nye jobcentre. 

Ved forhandlingerne om ydelsesreformen i juni sidste år var det lige ved at lykkes at få et forsøg med kontanthjælp uden modkrav indskrevet, men det endte med, at finansministeriet (eller Mette Frederiksen) fik sat en stopper for det. Man frygtede, at det kunne skabe præcedens. Torsten taler fortløbende med Ane Halsboe-Jørgensen.

Torsten påpeger, at der ikke findes uddannelsestilbud til den gruppe unge, der ikke er  i uddannelse eller arbejde. Det arbejder Alternativet også på.

Torsten er meget begejstret for Kalundborgforsøget, som kørte over to år med kontante udbetalinger uden modkrav til de mest udsatte borgere, suppleret med støtte til at få pengene brugt på det, modtagerne havde mest brug for, og som kunne hjælpe dem videre til et bedre liv. Forsøget var succesrigt, men blev aldrig evalueret.

En udtalelse fra en af modtagerne lød: “Når man har lov til at sige nej, er det nemmere at sige ja”. 

Fra den efterfølgende debat:

Erik Christensen taler for, at CO2-afgifte bør udbetales som dividende til borgerne.

Dorte foreslår en arbejdsdeling, så Torsten og Alternativet arbejder på at få indført  kontanthjælp uden modkrav og får forsøg i gang med det, mens BIEN udbreder kendskabet til UBI og diskuterer det i forhold til alle politikområder. Vi arbejder nedefra og folketingsgruppen arbejder oppefra.

 

Referat: Dorte Kolding