2023 – Beretning

Velkommen

Så er vi her – midt i landet på Jernbanemuseet i Odense. Vi synes, det fungerede godt sidste år, så vi gjorde det – igen. 

Efter foreningens generalforsamlingen 2022 blev bestyrelsen konstitueret på flg. måde:

Formand: Helle Wisbech, formelt, 
Næstformand: Dorte Kolding, Erik Christensen 
Sekretær: Mads Damgaard Mortensen
Kasserer: Martin Bruun Michaelsen
International sekretær: Karsten Lieberkind og for det nordiske samarbejde desuden Martin Bruun Michaelsen.
Redaktør af hjemmeside og nyhedsbrev: Michael Husen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Finn Gemynthe, Glenn Fischer og Bjarne Riisgaard

Revisor: Søren Chr. Lund

 

Bestyrelsesmøder

Som de fleste ved, er vi en bestyrelse, som bor i alle ender af landet og holder de fleste møder online – ca. et om måneden og mindst to fysiske møder om året. 

I 2022 har vi holdt 11 bestyrelsesmøder via Zoom og 2 fysiske møder i Odense, hvor Michael lagde hus til.  

Og i november holdt vi et internatmøde på min gård nær Svendborg. To dage med overnatning – det giver tid og ro til andre slags debatter. Det har vi både udbytte og fornøjelse af. Denne gang besøgte vi ØkoNet længere oppe ad vejen – Lev og lær-gård og økologisk oplysningsforbund, Vi tog derfra oplivet og oplyst – og med et forstærket ønske om at tage bæredygtighed ind i vores arbejde. 

De almindelige møder varer som regel 1½ time og rummer evaluering af afholdte og planlægning af kommende aktiviteter, økonomi og planlægning af nyhedsbrev. Vi har også tit en grundig debat om emner, som vi hver især er optaget af – bøger, artikler eller lignende.
De fysiske møder giver os mulighed for at gå grundigere ned i nogle emner, eller i planlægning af en aktivitet. 

Jeg siger også dette for at de af jer, som kunne sidde og overveje at stille op til bestyrelsen, får et indtryk af  arbejdets omfang. 

Lidt mere konkret om aktiviteterne i 2022:

Vi havde generalforsamling her d. 19. marts, og på det møde var Michael Hanson med, som også er her nu. Han lagde op til at lave en arbejdsgruppe, som kunne arbejde med et UBI-projekt i Ghana. Siden har Michael, Martin fra bestyrelsen og Peter Mølgaard fra RUC, som også er medlem af BIEN Danmark, arbejdet på projektbeskrivelse og ansøgning til CISU (Civilsamfund i Udvikling). Vi har afsat tid til, at Michael kan fortælle noget mere om det i forlængelse af denne beretning. 

Bjarne Riisgaard, som kom ind i bestyrelsen ved generalforsamlingenm fik mulighed for at komme i praktik i foreningen otte uger i maj – juni. I den tid lavede Bjarne et stort arbejde sammen med Michael Husen fra bestyrelsen på foreningens hjemmeside, bl.a. med beskrivelse af nogle af de vugtugste forsøg med basisindkomst.
Desuden har Bjarne, som er økonom, arbejdet med en økonomisk model – også den kan findes på BIEN Danmarks hjemmeside. 

I det hele taget har vi løbende et arbejde i gang for at opdatere og tilføje ny viden på vores hjemmeside, således at vi kan leve op til vores målsætning om at være det sted, hvor man kan hente væsentlig og aktuel viden om basisindkomst.

Folkemødet på Bornholm d. 16.-19. Juni

Det var 9. gang vi deltog. Dorte, næstformand i bestyrelsen og Svend, som er medlem, Søren Lund, vores interne revisor og medlem Thomas Due Nielsen deltog. 

Vi havde ikke telt i år, men der blev lavet to events med diskussion om borgerløn,  delt bøger ud og debatteret med dem, som havde lyst. Og der blev deltaget i andres debatter og begivenheder, bl.a. foreningen Sand, Frie Grønne, Veganerpartiet, Gode Penge og Rethinking Economics

 

I sept.-nov. var vi igen heldige at kunne tage et kvalificeret og energisk menneske i praktik:  Søren Rohmann-Sønderby fra Anvendt Filosofi i Aalborg. Søren havde et ønske om at arbejde med podcast og det var vi meget begejstrede for. Søren startede på podcastkursus og har desuden i perioden været med til forskellige arrangementer og har lavet – indtil videre – fire podcasts, som ligger på vores hjemmeside. 

D. 8.-11. september. Søren Rohmann og  jeg, Helle, var til Grønt Møde i Svendborg, arrangeret af ØkoNet, som er et oplysningsforbund for økologi og bæredygtighed. Det er tankenk, at Grønt Møde, som et bæredygtighedens folkemøde, skal være en tilbagevendende begivenhed.  Vi lavede et oplæg til debat om basisindkomst, og vi deltog i en hel del af de øvrige oplæg og debatter.

Senere i september var Søren og Erik deltagere på et ugekursus: Fremtids ParlamentLøgumkloster Højskole, hvor de var med til at sørge fo,r at Basisindkomst blev belyst og perspektiveret. Jeg deltog også en af dagene. 

Uge 38 (den internationale basisindkomst-uge) havde vi tænkt skulle være en hvervningsuge, men den kom til at begrænse sig til en opfordring i et Nyhedsbrev og på Facebook

I oktober var Martin og Søren en tur i Århus og holde oplæg og debat med Venstres Ungdom / Århus. Det var en stor succes. Efterfølgende fik de en tilbagemelding fra gruppen om at et enigt landsstævne i VU havde besluttet at  arbejde for en negativ-skat-model.

Om samarbejde med partiet Enhedslisten:

Enhedslisten har en arbejdsgruppe, som har været i gang i flere år og er kommet med et forslag om borgerløn som oplæg til Enhedslistens Årsmøde 2023. Vi har været holdt løbende orienteret undervejs. Der har været forløb med møder rundt i nogle af lokalafdelingerne. Selv deltog jeg i Svendborg i foråret 2022. Senere skulle der være et delegeretmøde i efteråret 2022, og efterfølgende skulle forslaget så blive behandlet på årsmødet. Men folketingsvalget i efteråret forstyrrede den proces. Den er dog ikke stoppet, og jeg har selv været i afd. Kbh. Nordvest for nylig og lave debat med folkene der. Der er dog interne problemer, da hovedbestyrelsen har besluttet at aflyse delegeretmødet og lave halvanden times zoom-debat i stedet. Det har fået Borgerløns-arbejdsgruppen til at boycotte  mødet i protest. Nu ved hverken jeg eller nogen som helst, hvad der kommer til at ske. 

 

Mht. Alternativet:

Vi havde en aftale om, i løbet af 2022 sammen  med Alternativet at mødes med en delegation fra Catalonien, som repræsenterer det lokale parlament og et sekretariat som arbejder med udarbejdelse af et toårigt UBI-forsøg i Catalonien. Det blev dog først her i februar 2023 det lykkedes. Det var et interessant møde og er et meget velbeskrevet forsøg. Det er dog noget i vanskeligheder nu, da de endnu ikke har fået alle de penge, de forventede. De har dog ikke mistet modet endnu. 

Apropos politiske partier – Vi har også prøvet at skrive til Moderaterne for at få en dialog med dem om deres borgerydelse. Det vendte de dog ikke tilbage på.

 

Økonomi 

Årsregnskabet for 2022 overlader jeg til kasserer Martin at gennemgå.
Det vil efter godkendelse blive lagt på hjemmesiden.

Vi har, ligesom vi efterhånden har gjort en del år, ansøgt om driftsmidler fra Kulturstyrelsen til landsdækkende foreninger. I 2022 fik vi ad den vej 22.800 kr. – heraf gik desværre 7.300 kr. til den revisor, som skal godkende materialet inden det sendes ind. Det har vi tidligere kunnet få billigere og det må vi også kunne igen. Forholdet her er i hvert fald ude af proportioner. Er der nogen der kender en god revisor ?? 

 

Medlemmer

Som jeg har skrevet ud om, har der været problemer med håndteringen af vores medlemssystem og PBS-opkrævningerne. Vi er ved at rydde op i det og sender opkrævninger ud i april og så satser vi på, at det kommer til at køre mere regelmæssigt fremover. 

 

Bogen ”Borgerløn – reel frihed” er blevet trykt i en rigtig bog-udgave og skal sendes rundt i forskellige retninger. Ligesom den hæftede udgave også skal spredes så meget som muligt. Tekst-indholdet er det samme i de to udgaver. Jeg har en del med i dag og vil meget gerne, at I tager en stak med rundt og spreder omkring jer.  De skal ud og virke. 

 

Vi har haft forskellige artikler i aviser og digitale medier.  

Det er blevet til skriverier i diverse dagblade, Erik er den mest skrivende, men også andre skriver. Alle artikler bliver lagt på hjemmesiden og som regel også bemærket og linket til i Nyhedsbrevene. Bla.  bidrog Erik med et afsnit om basisindkomst i en bog, som Alternativet udgav sidste sommer: På vej mod et balancesamfund.

 

Fra den digitale verden:

Vi har udsendt 6 nyhedsbrevet i 2022

I efteråret startede vi et nyt format– Borgerløn verden rundt. Et ca. ugentligt skrift om hvad der rør sig på feltet hele verden rundt. Også her er det primært Erik der skriver, men ikke kun ham. Artiklerne lægges, – som alle andre artikler – på hjemmesiden og bliver omtalt og linket til i vores nyhedsbreve.  Desuden lægges Borgerløn verden rundt også som opslag i de to facebook-grupper. 

Ingen af os er Facebook-ørne og vi kunne godt tænke os at nogen ville tage opgaven med Facebook-opdatering på sig. Det samme gælder Twitter og sociale medier i det hele taget. Vi har brug for flere kræfter. 

 

Hjemmesiden har jeg været inde på, og det store arbejde Michael laver her. 

Nu jeg er i gang med at prøve at involvere flere kræfter, vil jeg gerne udtrykke min egen begejstring for arbejdet i bestyrelsen. Jeg føler mig godt tilpas i det. Jeg synes, vi er gode til at balancere opgaver og det som folk ønsker og formår at yde. Og vi har altid en respektfuld kommunikation indbyrdes. For mig er det et meget givende samarbejde. 


Og – ja – vi vil bare gerne være flere!

 

Dette var min beretning, som herefter kan udsættes for debat og måske godkendelse.

Tak for ordet.

 

Helle Wisbech