Bortfalder alle overførselsindkomster?

Af Jens Wamsler.

Hvad sker der med eksisterende overførselsindkomster, hvis vi indfører UBI?

Forslag:

1. Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst.

Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst, er sociale pensioner, kontanthjælp og SU.

Disse ydelser vil naturligvis bortfalde, når man indfører UBI.

 

2. Overførselsindkomster, som er afhængige af en tidligere arbejdsindkomst.

Overførselsindkomster, der er afhængige af en tidligere arbejdsmarkedsindkomst, er arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge og ydelser ved arbejdsskade og erhvervsskade.

Disse ydelser vil også bortfalde ved indførelsen af UBI.

Til erstatning herfor, kan der efter indførelsen af UBI etableres forsikringsordninger, således at der herfra kan udbetales en supplerende ydelse til UBI i tilfælde af sygdom, barsel, ufrivillig arbejdsløshed, arbejdsskade eller erhvervssygdom.

Forsikringsprincippet for sådanne ydelser kendes i dag i form af medlemsbidrag til arbejdsløshedsforsikringen, selvstændiges sygeforsikring, barselsudligningsordninger og arbejdsskadeforsikringen.

 

3. Overførselsindkomstelementer, der skyldes særlige forhold

Nogle overførselsindkomsters størrelse varierer efter modtagerens særlige forhold.

Det kan f.eks. være, om modtageren er enlig eller ikke enlig, tillæg efter antallet af børn, handicaptillæg etc.

Tilsvarende variationer vil det ikke være hensigtsmæssigt at have ved udbetaling af UBI.

Særlige tillæg efter antallet af børn vil ikke være nødvendige, hvis børn får UBI i en passende størrelse.

Ydelser til handicappede vil det være naturligt udbetale på grundlag af en vurdering af handicappet og uafhængigt af modtagerens indkomstforhold. Tilsvarende vil det være hensigtsmæssig at eventuelle særlige ydelser til enlige forsørgere ydes uafhængigt af modtagerens indtægtsforhold.

 

4. Overgangsregler.

Ved indførelse af UBI må der tages hensyn til, at folk har indrettet sig i forhold til de eksisterende overførselsindkomster.

For dem, der før indførelsen af UBI modtog overførselsindkomst, må UBI derfor umiddelbart efter overgangen suppleres med en udbetaling, der svarer til forskellen mellem UBI og den overførselsindkomst, der var ret til inden indførelsen af UBI.

Efter et par år vil en privat forsikringsordning for de arbejdsrelaterede overførselsindkomster kunne virke, og supplementet hertil fra staten bortfalde.

Personer, der før indførelsen af UBI, har fået tilkendt førtidspension eller folkepension på et højere niveau end UBI, vil, så længe de lever, kunne beholde et supplement til UBI, så de samlet set får det samme udbetalt som før indførelsen af UBI.

Personer, der før indførelsen af UBI, fik kontanthjælp på et højere niveau end kontanthjælpen, vil få et supplement til kontanthjælpen, som aftrappes over en årrække for på et tidspunkt helt at bortfalde.