Borgerløn og pengestrøm

Af Søren Skogstad Nielsen. Vedrørende diskussionen om borgerlønsfinansiering: Borgerløn tages ikke fra ‘samfundskagen’. Borgerløn drejer sig om en beskeden ændring af pengestrømmen gennem samfundet. – Finansieres den alene ved personskatterne, betyder det at der strømmer lidt færre penge ind og ud af de ‘tykke’ pengepunge. Og lidt flere penge ind […]

» Read more

Indførelse af borgerløn

Af Jens Wamsler. Herunder gives en kortfattet præsentation af 3 modeller: dels en borgerløn, der kunne indføres allerede fra næste år, dels en trinvis indførelse af borgerløn over 10 år, og dels en trinvis indførelse af borgerløn delvist finansieret af CO2-afgifter.   1. Borgerløn, som kan indføres fra næste år […]

» Read more

Bortfalder alle overførselsindkomster?

Af Jens Wamsler. Hvad sker der med eksisterende overførselsindkomster, hvis vi indfører UBI? Forslag: 1. Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst. Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst, er sociale pensioner, kontanthjælp og SU. Disse ydelser vil naturligvis bortfalde, når man indfører UBI.   2. Overførselsindkomster, som […]

» Read more
1 2