Dansk UBI i praksis

Reaktion på UBI Nordic Konferencen 2016:

– Ideen om UBI er ideen om mindre stat og mere personlig frihed – det liberale element.
– Indførelsen er et nationalt anliggende.
– UBI er ikke en økonomisk model, men en politisk overbevisning på et afgrænset område.
– Start med UBI som tryghedssikring for ledige og ikke for alle – for forståelighedens skyld.
– Vent med en skattereform med forbindelsen til UBI`en til senere (bundfradrag mv).
– UBI er tværpolitisk som en del af partiernes helheds politikker. Det er gift for indførelsen at forsøge at gøre den til et partipolitisk patent (helt som ved klimaindsatsen).
– UBI bør startes som en afløser for alle de nuværende regelsæt.
– Frigørelsen af behandler hæren kan bidrage til nedsat arbejdstid og bidrage, hvor der mangler varme hænder og andre til fornuftigt arbejde.
– Promoveringen skal ske i forhold til nutiden på et forståeligt praktisk plan.
– En oplysningskampagne på forståelig dansk kan lægge op til en landsdækkende meningsmåling, med risiko for et negativt resultat. Er det positivt lytter politikerne.
– En kampagne skal indeholde en kort beskrivelse af UBI`en og en beskrivelse af det, der afskaffes. Diverse hovedpunkter : Individualiteten motivere til samliv – også med de små børn – Den personlige frihed på eget ansvar – Enkel og billig administration – Afskaffelse af klientsamfundet og alle dets ubehageligheder – Reduktion af den herskende elite – Aflastning af de stakkels politikere – Uafhængighed af sundhedssektoren – Uafhængighed af arbejdsmarkedet – Uafhængighed af social rådgivning – opremsning af de afskaffede ordninger fra vugge til grav.
– Fagforeningerne skal gøres til medspillere, som ikke kun tænker konservativt på deres egen rolle, men tænker på alle ledige borgere.
– Den aftalte mindsteløn bør ophøjes til lov, og differencen mellem UBI og arbejdsløn efter skat tydeligøres. Også værn mod løndumping fra udlændinge.
– Børne UBI skal ydes til familier/enlige på UBI og til lavindkomstfamilier/enlige. En passende difference mellem børne UBI og brugerbetaling i børneinstitutionen.
– Enlige bliver de fattigste, hvilket kan kompenseres gennem regelændring af boligydelsen, som er den eneste ordning der ikke bør afskaffes – huslejen er jo den største post i budgettet.
– Pilotprojekter er tidsspilde.

Min personlige indstilling.
Medlem af BIEN Danmark – Jeg var ikke med til mødet.
Leo Nygaard, medlem af Retsforbundet.