Ellen Brun (1933-2020) – en stor udviklingsforsker og borgerlønspioner

Nekrolog af Erik Christensen.

Ellen Brun døde den 25. okt. 2020. Hun var med til at danne Borgerlønsbevægelsen i år 2000 og bidrog ved flere lejligheder med vigtige artikler om borgerløn i de publikationer, som Borgerlønsbevægelsen var med til at udgive.

Ellen Brun var en anerkendt samfundsforsker og venstrefløjsaktivitet. Hun var gift med professor emeritus Jacques Hersh, der var professor i international politik på Aalborg Universitet fra 1983 til 2005.  I denne periode var Ellen Brun også tilknyttet Aalborg Universitet som underviser i udvikling og internationale forhold. Sammen blev de kendte i offentligheden i 1966-67 som redaktører af Politisk Revy og som ledere i Vietnambevægelsen. I 1970’erne skrev de flere antiimperialistiske bøger bl.a.  ”Kapitalismens udviklingssystem – Alternativ lærebog om u- og i-lande” (1972) Og sammen oversatte de Paul Lafarques klassiske værk ”Retten til dovenskab” i 1970. Den blev genudgivet i 2010 med deres efterskrift.

Jeg var sammen med Ellen Brun med til at stifte tidsskriftet SALT i 1992 og sad sammen med hende i redaktionen af tidsskiftet frem til 2001. Her var vi med til at sætte borgerløn på den politiske dagsorden specielt i 1993-94, og sammen var vi med til at stifte Borgerlønsbevægelsen i 2000.

Ellen Brun har skrevet flere betydningsfulde artikler om borgerløn i de publikationer, som Borgerlønsbevægelsen har været med til at udgive. Det gjaldt således i antologien ”Oprør fra Bredden. Fra velfærdsstat til borgerløn.” (2002), hvor hun bidrog med artiklen ”Borgerløn i en transnational verden”. Hun så borgerløn ud fra en marxistisk synsvinkel i et internationalt perspektiv. Borgerløn blev set som et første vigtigt skridt i opgøret med den stadig stærkere afhængighed af lønarbejde overalt i verden. Borgerløn var del af en kamp for adgang til eksistensmidler.  I antologien ”Retten til basisindkomst. En demokratisk frigørelse” (2007) uddybede hun den marxistiske analyse og bidrog med artiklen: ”Ekspropriationen af eksistensmidler og deres generobring”. Hun var til sin død medlem af Borgerlønsbevægelsen og levede de sidste år sammen med Jacques Hersh i Helsingør.

Ære være hendes minde.

Foto: Erik Christensen