En delvis basisindkomst i Sydafrika er på vej

Der har været en debat om basisindkomst i Sydafrika siden 1990’erne. Først i 1998 fik man en børneydelse (child support grant), som siden er blevet udvidet. I 2002 kom en rapport fra Taylor-komiteen, der foreslog en basisindkomst, men dette forslag blev politisk ignoreret.

Det var først under Covid 19 pandemien, at debatten kom i gang igen. I 2020 annoncerede regeringen en midlertidig Social Relief of Distress (SRD) på R350 pr. måned for alle i den arbejdsduelige alder, som ikke modtog nogen anden økonomisk hjælp. På grund af de administrative vanskeligheder kom der derefter en debat, om man skulle have en reel basisindkomst. Rand er navnet på den sydafrikanske valuta.

Det civile samfund forlangte, at man begyndte en permanent Unconditional Basic Income Grant (UBIG) til erstatning for den midlertidige. I januar 2022 gik en koalition af civilsamfundsorganisationer til præsidenten og krævede, at den midlertidige ordning blev til en (UBIG), og det blev støttet af det regerende parti, African National Congress’s (ANC) policy konference. I december 2022 erklærede en ekspertgruppe således at en basisindkomst til de fattige var økonomisk forsvarlig. Præsident Cyril Ramaphosa bekendtgjorde i en tale den 9. februar, at man i regeringen arbejdede på at udvikle en ”targeted basic income support” (dvs. en målrettet, selektiv delvis basisindkomst).

 Der er endnu uklarhed om hvorledes betingelserne for en delvis basisindkomst bliver. Nogle i det sydafrikanske civilsamfund mener, at den skal have en størrelse på R2500, andre at den skal være mindst R1000 for de arbejdsløse.

Læse mere:

South Africa Offers Basic Income Grant To Those In Need

Basic Income Grant: What is the debate about?

Highlights of the State of the Nation Address 2023 – Social security

Calls for basic income grant grow as food price inflation rises to 13.4%

Basic Income Today

Erik Christensen