Erik Christensen: Hartmut Rosa: Verden er i tidsnød efter coronakrisen – det gode liv må tænkes forfra

POV, 25-05-2021

Udpluk fra artiklen:
Den sociale acceleration har taget form af et forøget tempo i transport, kommunikations- og produktionsprocesserne og vist sig som en stadig hurtigere afvikling af pålideligheden af erfaringer og forventninger samt en sammentrækning af de tidsrum, der kan siges at udgøre nuet. Mennesker føler med andre ord i stigende grad, at de er i tidsnød, at tiden er knap.  Vi spiser hurtigere, sover mindre og kommunikerer mindre med familien. Ideelt set kan mennesket i det kapitalistiske system aldrig standse op og hvile sig eller ”stå af ræset” og sikre sin position. Hvis man prøver at stå stille, ”sakker man bagud” og ”taber” i konkurrencekampen”. Den tyske stjernesociolog, Hartmut Rosa repræsenterer den 4. generation i den kritiske teoris historie i Tyskland. Han understreger, at det gode liv må tænkes helt om efter coronakrisen.

Det særlige ved Hartmut Rosas kritiske teori er, at han genintroducerer fremmedgørelsesbegrebet som et centralt begreb i samfundsteorien. Her er Rosa særlig inspireret af den tyske sociolog og filosof, Erich Fromm, en af den kritiske teoris fædre.