Erik Christensen: Hvilken frihed er til stede i Pelle Dragsteds socialisme?

Kronik i Solidaritet, 29. maj 2021.

Udpluk fra kronikken:
Pelle Dragsteds (PD) nye bog: Nordisk socialisme – På vej mod en demokratisk økonomi er med rette blevet rost i store dele af pressen for at være epokegørende. Det er meget sjældent, at aktive politikere skriver bøger, der holder mere end en sæson, og som sætter sig spor ved at være vigtige inspirationskilder for en fremtidig rød-grøn politik.

Pelle Dragsteds nye bog indeholder mange spændende tanker. På spørgsmålet om reel frihed på arbejdsmarkedet, mangler der dog nogle perspektiver i retten til også at kunne sige nej til arbejde.
….
Det skal dog siges, at PD faktisk nævner muligheden for udvikling af en ubetinget basisindkomst i sin bog (s. 298) – i forbindelse med hans forslag om skabelsen af en social velstandsfond finansieret af en række nye skatter på kapitalindkomster og avancer samt skat på finansielle transaktioner. Her kan man tænke sig, at dele af de årlige kapitalindkomster i fonden fordeles i form af en årlig dividende til alle borgere uanset alder. Denne kunne tænkes med tiden at fungere som en form for universel basisindkomst. Men også flere andre steder nævner PD muligheden for at etablere forskellige former for borgerdividende i forbindelse med skabelsen af forskellige former for ejendomsret i virksomhederne.

Læs kronikken her