Finansiering – SALT 2, 1994

Tidsskriftet SALT nr. 2., 3. årgang, marts 1994, havde temaet “Borgerløn”. Heri findes flg. artikler om finansiering af borgerløn:

  • Ellen Brun: Hvordan finansieres Borgerlønnen?
  • Jørn Loftager: Borgerløn og talmagi
  • Nis Graulund: Skatteøkonomien er et problem
  • Jens Wamsler: DØS’ indfaldsvinkel er for snæver
  • Jesper Jespersen: Hvor dyr er borgerlønnen egentlig?

Tidsskriftet kan downloades som pdf-fil.