Folkemødet på Bornholm 2019

Program for BIEN DANMARK på Folkemødet 2019
Vores teltnr. er A13 – Danchells Anlæg (A13 ligger undtagelsesvis mellem A23 og A25)

Folkemødets hovedtema i år er: FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Se verdensmaalene.dk.

 

Torsdag d. 13. juni

13.00 – 13.30: Basisindkomst burde være verdensmål nr. 18 – eller 1!
Kan begrebet “Rigdom uden arbejde” forvandle basisindkomst fra en grim ælling til en hvid svane? Med vægt på verdensmålene 1, 3, 8, 11,12 og 16.
v/ Finn Gemynthe, grøn filosof og forfatter til bl.a. bøgerne ”Rigdom uden arbejde” og ”Naturtro”. Se oplægget her.

14.00 – 14.30: Borgerløn og kontanthjælp uden modkrav
Vær med til at diskutere fordele og ulemper ved henholdsvis borgerløn og kontanthjælp uden modkrav. Verdensmålene 3, 4, 8 og 12.
v/ Martin Bruun Michaelsen, cand.mag i anvendt filosofi og medlem af BIEN Danmarks bestyrelse.

15.00 – 15.30: Kan basisindkomst fremme bæredygtighed i fiskeriet?
Hvad kan en basisindkomst gøre for vilkårene for fritids-, erhvervs- og bierhvervsfiskere og dermed for påvirkningen af havmiljøet?
v/ (en fisker fra Landsforeningen Levende Hav). Verdensmålene 12, 13 og 14.

Fredag d. 14. juni

9.00 – 9.30: Basisindkomst for begyndere
Hvad er ubetinget basisindkomst/borgerløn? Kom og hør om, hvorfor det er århundredets bedste idé. Verdensmålene 1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,16 og 17.
v/ Dorte Kolding, bestyrelsesmedlem i BIEN Danmark

10.30 – 11.00: Basisindkomst – Til gavn eller skade for en pengereform?
Hvordan kan basisindkomst/borgerløn passe sammen med foreningen Gode Penges penge-reformforslag? Verdensmålene 1, 8, 9, 12 og 13.
v/ Jonas Jensen, uddannelseskoordinator i foreningen Gode Penge

11.30 – 12.00: Hvordan kan vi forme fremtidens arbejde og produktion?
Nye økonomiske konstruktioner, f.eks. kooperativer. Kan basisindkomst påvirke i bæredygtig retning?
v/ Peter Westermann, højskolelærer, SF’er og medforfatter til debatbogen ”Oprør for Fremtiden. Manifest for frihed og fællesskab – midt i en tech-tid”. Verdensmålene 1, 8, 12, 13 .

14.00 – 14.30: Borgerløn som feministisk forandringsstrategi?
Om borgerløn og ligestilling mellem kønnene – verdensmål 5.
v/ Lise Lotte Hansen, lektor på RUC, leder af Center for Køn, Magt & Mangfoldighed, Feministisk Forandring.

15.00 – 15.30: Borgerløn på fremtidens præmisser
Debat ud fra Keld Holms aktuelle bog ”Lottosamfundet”. Robotterne kommer. Hvad gør vi? Verdensmålene 1, 3, 8 og 9.
v/ Keld Holm, forretningsudviklingschef, Den Sociale Udviklingsfond.

16.30 – 17.30 i Brandstationens Debattelt: BIEN Danmark deltager i paneldebat hos Rådet for Socialt Udsatte
Fattigdom i Danmark. De laveste ydelser til debat. Et panel af politikere og interesseorganisationer med en bred ideologisk spredning vil diskutere hvordan sociale ydelser skal indrettes.
BIEN Danmark er repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Andreas Mortensen uddannet i økonomi og filosofi på CBS.

Lørdag d. 15. juni

9.00 – 9.30: Basisindkomst for begyndere
Hvad er ubetinget basisindkomst/borgerløn? Kom og hør om, hvorfor det er århundredets bedste idé. Verdensmålene 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 og 17.
v/ Martin Bruun Michaelsen, cand.mag. i anvendt filosofi og medlem af BIEN Danmarks bestyrelse

10.30-11.00: Borgerløn bidrager til den grønne omstilling
Med borgerløn er der færre penge, mindre forbrug og mere frihed til det gode, grønne liv. Omhandler verdensmålene 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15,16, 17.
v/ Ulla Munksgaard, Folketingskandidat for Alternativet, gymnasielærer

12.00 – 12.30: Flexisme – om usikkerhed, stress og selvcensur
Flexisme er en ny teori, lanceret i Anders Ejrnæs’ seneste bog, ”Flexisme”, om udviklingen i arbejdet, som skaber emotionelle dilemmaer og paradokser. Vil indførelse af borgerløn være et kvalificeret modsvar? Verdensmålene 3, 4, 5, 8, 9 og 12.
v/ Rasmus Willig, sociolog RUC

13.30 – 14.00: Borgerløn – en vej ind i fællesskabet for alle borgere
Borgerløn for alle er en forudsætning for inklusion, deltagelse og repræsentation på lige vilkår. Omfatter verdensmålene 1, 4, 5,11 og 12.
v/ Thomas P. Boje, professor, Roskilde Universitet, forfatter til bogen ”Civilsamfund, Medborgerskab og Deltagelse”.

15.00 – 16.00: BIEN Danmarks afslutningsdebat
Vi inviterer publikum og vores oplægsholdere til at debattere de mange perspektiver, borgerløn kan skabe for verdensmålene. Verdensmålene 1-17.

Søndag d. 16. juni

9.00 – 12.00: Søndag formiddag er vi stadig til stede i teltet,
hvor vi med glæde vil tale med alle jer, der har lyst til en dialog om perspektiverne for borgerløn/basisindkomst og verdensmålene.