Jelved misforstår med vilje

Svar til Marianne Jelved af Henning Jakobsen, landmand og folkeskolelærer (Information, 6.3.01)

Økonomiminister Marianne Jelved synes ikke, det er fair, når Rune Engelbreth beskylder hende for at have dolket borgerlønnen med forkerte beregninger. Det er selvfølgelig også fair nok, at økonomiministeren forsvarer sig. Men det er ikke fair at afvise borgerlønstanken med henvisning til, at den er så dyr, at skatteprocenten vil stige til i omegnen af 100 %.

Det er misbrug af den autoritet, der ligger i et økonomiministeriums beregninger. Om disse beregninger er »bestilt arbejde«, kan vel ikke dokumenteres, men i hvert fald må resultatet have passet økonomiministeren udmærket, set i lyset af hendes indlæg i Information den 26. februar.: » uanset hvad de økonomiske tal måtte vise om borgerløn, så vil jeg være lodret imod.«

Fejlen i de økonomiske beregninger fra 1993 (hvis det da er en fejl og ikke en bevidst udeladelse) er den enkle, at man forestiller sig en betingelsesløs borgerløn – uden modregninger. Selvfølgelig skal folk, der er i arbejde ikke have borgerløn oven i deres nuværende indtægt. Selvfølgelig skal der ske en tilsvarende lønreduktion. – Ellers vil vi jo netop nå de astronomiske skatteprocenter, som umuliggør indførelsen af borgerløn.

Men det var måske også det, der var den skjulte dagsorden. Marianne Jelved skriver også, at hun ikke kan forestille sig et sundt samfund grundet på borgerlønstanken. Jamen, vi HAR allerede indført borgerløn i form af dagpenge, kontanthjælp, orlovsydelser, barselsydelser, førtidspension osv.

Den nuværende »borgerløn« er blot så bureaukratisk, at den forhindrer folk i at arbejde efter evne, bl.a. på grund af mindstelønskravet, og at det i mange tilfælde ikke kan betale sig at gå på arbejde.

Det nuværende »borgerlønssystem« har da også medført, at hver fjerde dansker mellem 18 og 68 står uden for arbejdsmarkedet, og så er de studerende endda ikke regnet med.Det er helt galt i en tid, hvor der er direkte mangel på arbejdskraft. En mangel, der kun vil blive større i takt med den stigende ældrebyrde. Borgerløn betyder blot, at man sikrer folk socialt forlods, og derefter er der frit slag – uden nogen form for bureaukrati eller fagforeningstvang – til at søge arbejde efter evne og lyst.Det må dog være et mål i sig selv: at udnytte arbejdskraftreserven i Danmark, at give folk lyst til at arbejde, at undgå tvangsaktivering og andre frihedsberøvende påbud.

LÆS OGSÅ: DA JELVED DOLKEDE BORGERLØNNEN (af Rune Engelbreth Larsen)
LÆS OGSÅ: BORGERLØN ER UACCEPTABEL (af Marianne Jelved)
LÆS OGSÅ: FUSK MED BEVISERNE (af Erik Christensen)