Michael Husen: Arbejde, Rytme og Tid

Michael Husen: Arbejde, Rytme og Tid
1. udgave: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1988
E-bog udgave: 2019
Format: E-bog, ePub. Download gratis.

Mennesker lever i to forskellige slags tid: en rytmisk og en lineær. Den rytmiske tid, som vi har tilfælles med andre biologiske væsener, består af pulserende gentagelser som hjerterytmen, åndedrættet, søvnens faser, døgnrytmen, månedsrytmen, årstidernes rytme. Den lineære tid består af fortid og fremtid og defineres af de bevidste mål, vi sætter os, og de opgaver og projekter, vi planlægger, hvad enten de tager en time, en uge eller flere år.
Menneskers arbejde er afhængigt af begge tidsopfattelser. Som projekt er arbejdsprocessen lineær, den har et mål, der er defineret et sted ude i fremtiden, og arbejdsprocessen kræver tidsbeherskelse og effektiv brug af den tid, der ligger fra beslutningen træffes til resultatet foreligger. Historisk set er arbejdet er opstået i forbindelse med udviklingen af landbruget i den yngre stenalder (den såkaldte ‘neolitiske revoution’). Med landbruget opstod nødvendigheden af langsigtet lineær planlægning, og med landbruget opstod også slaveriet, hvor de stærke, der ejer jord, kan tvinge de svage eller tilfangetagne til at arbejde med dyrkningen af denne jord. Arbejdet har gennem det meste af historien været forbundet med trældom eller arbejde under andres styring og ledelse.