Namibia 2007-2009

 

”BIG” pilotprojektet i Namibia
af Bjarne Riisgaard

BIG var en forkortelse for ”Basic Income Grant”, som var navnet på et større forsknings-og undersøgelsesprogram i Namibia, hovedsageligt finansieret af tyske kirkelige organisationer. Programmet gik ud på, at en kommission med deltagelse af akademikere, fagforeningsrepræsentanter og repræsentanter for hovedsageligt protestantiske, religiøse NGO`er fra Namibia, Schweiz, Tyskland og Sydafrika, ville undersøge mulighederne for en basisindkomstbaseret reform af overførselsindkomstsystemet i Namibia. Som en del af programmet blev der lavet et to-årigt pilotprojekt med udbetaling af en ubetinget ydelse på 100 namibiske dollar pr. måned til alle husholdningsmedlemmer under 60 år, i perioden januar 2008 – december 2009, i lavindkomst bebyggelsen ”Otjivero” i provinsen Omitara, ca. 100 km. øst for hovedstaden Windhoek. For ”børn” under 21 år blev ydelsen udbetalt til den der havde forældremyndigheden over dem. Voksne over 60 år var undtaget fordi de i forvejen får en ubetinget pensionsydelse i Namibia. Beløbet blev anset for tilstrækkeligt til at dække basale behov til lokale priser.  Inden udbetalingerne begyndte, var der i 2007 blevet lavet en forundersøgelse af befolkningstallet i bebyggelsen, for at fastslå antallet af reelle indbyggere. Dermed kom antallet af modtagere til at omfatte ca. 1.000 indbyggere, og nye tilflyttere til bebyggelsen undervejs i projektets forløb modtog ikke nogen ydelse. Efter afslutningen af projektet blev der i 2 år fra 2010 – 2012 udbetalt en nedsat ydelse på 80 namibiske dollar til modtagerne som overgangsydelse, indtil udbetalingerne blev indstillet.

I 2009 blev der lavet en grundig systematisk midtvejsundersøgelse af resultaterne for det første år, målt på en række økonomiske og sundhedsmæssige parametre. I løbet af den periode medførte ydelsen imidlertid en stor tilflytning, især af slægtninge til de oprindelige husholdningsmedlemmer, uanset at de nytilkomne ikke selv fik nogen ydelse. Det betød, at de statiske data for udviklingen ikke længere kunne anses for valide for forsøgets effekt, hvorefter målingerne blev indstillet. Derfor findes der ikke nogen samlet dataevaluering af hele forsøget fra start til slut, men en del anekdotiske og journalistiske opfølgninger for de efterfølgende år, som kan supplere dataene for det første år.

Dataresultaterne efter det første år viste især en markant forbedring af ernæringstilstand og uddannelsesaktivitet for børn; andelen af under- og fejlernærede børn faldt fra 42 % til 10 % fra november 2007 til november 2008. Tilsvarende med børnenes skolegang, hvor fraværsprocenten i samme periode faldt fra 40 % til næsten 0 %. Derudover voksede den økonomiske aktivitet i bebyggelsen dramatisk; opsparingsniveauet steg, og de fleste husholdninger investerede i varierende omfang i mindre ernæringshusdyrhold, især geder og hønsehold, og der blev etableret enkelte små produktionsvirksomheder. Sideløbende viste områdets politirapporter et fald på 42 % i småkriminalitet og et fald på 20 % i kriminalitet i øvrigt.

Det svagere dokumentationsmateriale fra de efterfølgende år understøtter delvist noget af resultatet. 10 år senere var der stadig en vis forbedret sundheds-og uddannelsestilstand i forhold til startmålingerne i 2007, og noget af den økonomiske aktivitet har tilsyneladende overlevet, men ikke på samme niveau som i 2008. På grund af de manglende valide data er konklusionen dog usikker.  

Kilder:

 

Læs mere:

Projektets hjemmeside: http://www.bignam.org/

Projektrapport i pdf-format: http://www.bignam.org/Publications/BIG_Assessment_report_08b.pdf

Centre for Public Impact: Basic Income Grant (BIG) in Namibia