Spanske demonstranter kræver basisindkomst

Den spanske 15-M bevægelse har blandt deres 15 reformkrav et krav om en universel basisindkomst.

På netavisen modkraft.dk berettes om de omfattende demonstrationer i Spanien siden midten af maj 2011. Demonstrationerne har karakter af en oprørsbevægelse af lignende art som og måske inspireret af den, der er foregået i Tunesien og andre lande, i det såkaldte arabiske forår.

Flg. er udplukkede citater fra netavisen.dk:

“I over en uge har demonstranter i hundredetusindvis samlet og bosat sig på centrale pladser i over 70 spanske byer.”

“Det startede som protester op til regions- og lokalvalget den 21. maj. Valget stod mellem to partier, hvor politikere med talrige korruptionssager ikke lyttede til borgernes frustration over især den høje arbejdsløshed.”

“Ligesom oprøret i Tunesien, der blev startskuddet til den arabiske revolution, er opstanden i Spanien en direkte konsekvens af fattigdom og høj arbejdsløshed. Halvdelen af alle unge under 25 år er arbejdsløse og arbejdsløshedsraten er dermed det højeste i EU”

“Protesterne begyndte den 15. maj, hvor en bølge af sit-downs og demonstrationer blev mobiliseret via sociale medier som Facebook og Twitter. Den samme dag opstillede »15-M bevægelsen« 15 reformkrav med hovedvægt på lige rettigheder.”

Blandt de 15 krav er krav nr. 14 dette:

14. Lige ret til en universel basisindkomst.