Syntesetanken

Syntesetanken er en ide om en samfundsreform bestående af 3 dele: 1. en pengereform, 2. indførelse af fuld grundskyld, og 3. indførelse af en basisindkomst til alle. Finansiering af basisindkomsten vil ske bl.a. gennem provenuet fra grundskylden. Ideen er beskrevet i debatoplægget “Bæredygtig Demokratisk Markedsøkonomi” fra 2012 af Mikkel Klinge Nielsen, Erik Christensen, Uffe Madsen, Lars Bækgaard, Wolmer Møller, Jakob Mikkelsen og Poul Gerhard Kristiansen. Debatoplægget kan ses her:

Bæredygtig-demokratisk-markedsøkonomi