Uafhængighed af ægtefællen

Vi lever i et indidualiseret samfund, hvor enhver forventes at klare sig selv, og hvor enhver har individuelle pligter og rettigheder i samfundet. Men der er stadig en rest tilbage af gamle dages afhængighed af familien, afhængigheden af en familieforsørger.

Det gælder i praksis især for kvinder, som ikke har ret til visse offentlige ydelser, hvis de er gifte eller samlevende.

Denne rest af ulighed og afhængighed vil man komme til livs, hvis der indføres en basisindkomst, der er knyttet til hvert enkelt individ uafhængigt af, hvordan man vælger at leve i forskellige familie- og samlivsformer. Så kan man også få afskaffet det uværdige dyneløfteri og nabo-angiveri, der i øjeblikket florerer.

Børnetilskud og lignende vil kunne erstattes af en basisydelse for hvert enkelt barn, som udbetales til og administreres af den, der har forældremyndigheden, og som er på et passende lavere niveau end basisydelsen for voksne.