UBI for tilflyttere og fraflyttere

Af Jens Wamsler.

Hvis Danmark indfører UBI, må det afklares, hvornår en person opnår ret til UBI fra Danmark.

Et land, der vælger at indføre UBI, må sikre sig, at der er et finansieringsgrundlag til stede. Det vil sige, at det må opkræve de skatter eller afgifter, der gør det muligt at udbetale UBI. For at økonomien kan hænge sammen må der være en sammenhæng, mellem den personkreds, der får ret til UBI, og det område i hvilket, man kan opkræve skatter og afgifter.

UBI fra den danske stat bør derfor være forbeholdt personer, der er en del af det danske samfund. Da UBI er ubetinget for personer, der er en del af det danske samfund, er det vigtigt at få slået fast, hvem der er del af det danske samfund.

Som udgangspunkt må det være personer, der opholder sig i Danmark. Personer, der opholder sig kortvarigt i Danmark uden intentioner om at blive her, bør ikke kunne få UBI. For mange, der tager ophold i Danmark, er det uafklaret, om og i givet fald hvor længe de vil bliver her. Man må derfor vælge er objektivt kriterie som grundlag for ret til UBI. Det kan være opholdstid i Danmark, og det kan være i form af et optjeningsprincip, så man optjener ret til UBI ved ophold i Danmark, men først efter ophold i en given periode kan opnå fuld UBI.

Da UBI må finansieres over skatterne, kunne det også være skattepligt i Danmark, der var kriteriet for ret til UBI. Personer, der tager ophold i Danmark og bliver skattepligtige her, har imidlertid ikke nødvendigvis en indkomst, der bidrager til at finansiere UBI. Skattepligtskriteriet bør derfor ikke stå alene. Men det vil være rimeligt, at der er en sammenhæng mellem retten til UBI og pligten til at yde bidrag til finansiering af UBI. Dette kan løses ved, at man får en skattegodtgørelse, hvis man betaler skat i Danmark uden at være berettiget til UBI fra Danmark.

Personer, der flytter fra Danmark, er, hvis der ikke er tale om en udstationering, omfattet af reglerne i tilflytterlandet både hvad angår skat og ret til overførselsindkomster. Ret til UBI fra Danmark må derfor bortfalde uden aftrapning ved fraflytning (Har det land, pågældende flytter til, UBI, som man optjener ret til, må reglerne ved flytning koordineres ved en bilateral aftale mellem landene).

Asylansøgere, der bliver anerkendt som flygtninge, må have ret til fuld UBI fra anerkendelsestidspunktet, da flygtningestatus indebærer, at de ikke kan gøre krav på ydelser fra det land, de kommer fra.

Forslag
Personer, der ikke opholder sig i Danmark, har ikke ret til UBI fra Danmark. Der kan dog ses bort fra opholdskravet for personer, der fortsat er skattepligtige i Danmark og har tidsbegrænset ophold i udlandet med et særligt formål, f.eks. uddannelse eller arbejde som udstationeret for en dansk arbejdsgiver.

Fuld UBI forudsætter ophold i Danmark i de seneste 5 år.

Personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end et år inden for de seneste 5 år, får ikke udbetalt UBI.

Personer, der har ophold sig i Danmark i mere end et år, men mindre end 5 år, får udbetalt en UBI, der er nedsat i forhold til, hvor længe personen har ophold sig i DK inden for de seneste 5 år. (Eksempel 2 års ophold giver ret til 2/5 af den fulde UBI).

Personer, der betaler skat i DK, men ikke har ret til den fulde UBI, kan få nedsat skatten modsvarende, hvad de er nedsat med i UBI (eksempel personen med 2 års ophold, der får udbetalt 2/5 af UBI, skal først betale skat, når deres beregnede skat overstiger et beløb, der svarer til 3/5 af UBI).

Flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven, har ret til fuld UBI uafhængigt af opholdstiden i DK.