UBI minimodel

UBI – Minimodel 3.1

Økonomimodel for en Ubetinget Basis Indkomst (“Borgerløn”). Udarbejdet af Bjarne Riisgaard 2022.

UBI 3.1 forudsætter at borgerlønnen udbetales direkte af staten (modsat af en indirekte “negativ indkomsskat”) og delfinansieres ved hjælp af en sanering af de eksisterende overførselsindkomster, kombineret med nedlæggelse af jobcentrene og afskaffelse af kontrolregimet (det kunne eventuelt udvides til en fuldstændig nedlæggelse af beskæftigelsesministeriet, men som udgangspunkt er dette ikke gjort i modellen). Saneringen medfører, at en lang række af kommunernes nuværende udgifter til overførselsindkomster bortfalder. Den aktuelle ansvarsfordeling mellem staten og kommunerne ændres dermed og finansieringen er derfor sat i forhold til det samlede skatteprovenu.  inklusive kommuneskat.

Modellen er opbygget med en forside der giver en kort brugervejledning og en indholdsfortegnelse. Dernæst følger 3 alternative eksempler på hver sit faneblad. Alle kildedata er samlet i et appendiks bagest. I midten er der en sektion hvor man ved hjælp af pivottabeller kan variere hvilke aktuelle overførselsindkomster der skal saneres, for at blive inddraget i finansieringen af borgerlønnen, og hvilke der opretholdes ved siden af en borgerløn.

Strukturen giver mulighed for, at man selv kan eksperimentere med forskellige kombinationer. Pivottabellerne kan variere kategorier af befolkningsgrupper og overførselsindkomster. Dermed kan det beregnes hvad det betyder, og om borgerlønnen kan holdes inden fo rammerne af de aktuelle offentlige udgifter. 2 af de 3 givne alternativer supplerer perspektivet med en kort beregning på hvor meget skatteprovenuet skulle stige, som alternativ til besparelser på øvrige offentlige udgifter.

Metoden giver mulighed for at afprøve alternative muligheder, med forskellige grader af besparelser og skatteforhøjelser som finansieringselementer. Modellen er baseret på data for perioden 2016 – 2020, der medio 2022 var de seneste sammenhængende 5 år, hvor der var færdigreviderede tal i Finanslovsdatabasen og Danmarks Statistik.

Modellen foreligger som en Excel regneark-fil, som kan downloades her:

https://basisindkomst.dk/bien/regneark/bjarne_ubi_minimodel_version_3.1.xlsx

Se også denne powerpoint-præsentation:

ubi-slideshow