Trinvis indførelse af borgerløn delvist finansieret af CO2-afgifter

Af Jens Wamsler. En ensartet proportional skatteprocent, afskaffelse af skattefradrag og afskaffelse af overførselsindkomster er helt naturlige følger af den forenkling af den offentlige administration, som er et af målene med at indføre borgerløn. Afvikling af skattefradrag og overførselsindkomster må ske over en periode på f.eks. 10 år, så det bliver muligt for den enkelte skatteyder/overførselsindkomstmodtager at tilpasse sig de […]

» Read more

Borgerløn og pengestrøm

Af Søren Skogstad Nielsen. Vedrørende diskussionen om borgerlønsfinansiering: Borgerløn tages ikke fra ‘samfundskagen’. Borgerløn drejer sig om en beskeden ændring af pengestrømmen gennem samfundet. – Finansieres den alene ved personskatterne, betyder det at der strømmer lidt færre penge ind og ud af de ‘tykke’ pengepunge. Og lidt flere penge ind og ud af de ‘slunkne’ pengepunge. – Finansieres den ved […]

» Read more

Indførelse af borgerløn

Af Jens Wamsler. Herunder gives en kortfattet præsentation af 3 modeller: dels en borgerløn, der kunne indføres allerede fra næste år, dels en trinvis indførelse af borgerløn over 10 år, og dels en trinvis indførelse af borgerløn delvist finansieret af CO2-afgifter.   1. Borgerløn, som kan indføres fra næste år Borgerløn pr. måned: 0-17 årige: børneydelser som i dag, over […]

» Read more

Universel borgerløn og reel marginalskat

Af Jens Wamsler. Hvorfor skal borgerlønnen være universel? Foreningen Bien Danmarks formål er indførelse af borgerløn i Danmark som en ubetinget basisydelse til alle borgere i landet. At basisydelsen skal være ubetinget betyder, at den skal udbetales til alle, rig som fattig, uden en forudgående behovsvurdering. Den skal være universel. For at kunne udbetale samme borgerløn til alle skal der […]

» Read more

Bortfalder alle overførselsindkomster?

Af Jens Wamsler. Hvad sker der med eksisterende overførselsindkomster, hvis vi indfører UBI? Forslag: 1. Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst. Overførselsindkomster, som er uafhængige af en tidligere arbejdsindkomst, er sociale pensioner, kontanthjælp og SU. Disse ydelser vil naturligvis bortfalde, når man indfører UBI.   2. Overførselsindkomster, som er afhængige af en tidligere arbejdsindkomst. Overførselsindkomster, der er afhængige […]

» Read more
1 2 3