2000 – Vedtægter, bestyrelse og kontingent

Forslag til vedtægter for Danmarks Borgerlonsinitiativ

Vedtægter

1. Danmarks Borgerlønsinitiativ s formål er at fremme debat om en økonomisk sikring af det enkelte menneske i Danmark   en sikring, som giver større individuel frihed og mindre afhængighed end de i år 2000 gældende ordninger Danmarks Borgerlønsinitiativ samarbejder med tilsvarende grupper internationalt.

2. Danmarks Borgerlønsinitiativ er en sammenslutning af enkeltpersoner og foreninger, der arbejder på det fælles grundlag, at samfundet bor indrettes med en okonomisk grundssikring af individet, alene byggende på borgerskab, således at arbejde ikke længere skal bygge på tvang eller underkastelse

3. Medlemmer af Danmarks Borgerlønsinitiativ betaler det årlige kontingent, som fastsættes af I.andsmodet

4 Danmarks Borgerlønsinitiativ holder Landsmode en gang pr kalenderår. Landsmødet bestemmer det kommende års hovedsagelige aktiviteter. Aktiviteterne kan være debatmoder, seminarer, publikationsvirksomhed eller andre aktiviteter, som kan understotte formålet i $1

5. Danmarks Borgerlønslmtiativs Landsmøde vælger en arbejdsgruppe, som forestår de af landsmødet bestemte aktiviteter, herunder indkaldelsen af næste landsmøde, og som i øvrigt mellem landsmøderne tegner sammenslutningen Arbejdsgriuppens medlemstal fastsættes af landsmødet Landsmødet vælger revisor.

7 Landsmødets dagsorden indeholder mindst punkterne

  • Konstituering
  • Arbejdsgruppens beretning –   Arbejdsgruppens årsregnskab med revisionspåtegning
  • Det kommende års aktiviteter
  • Det kommende års kontingent
  • Valg af arbejdsudvalg
  • Valg af revisor

8. Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes med 4 ugers varsel af 10 % af medlemmerne eller pa initiativ af I 3 af arbejdsgruppen.

9. Oplosning af Danmarks Borgerlønsinitiativ, samt ændring af vedtægter, kan alene ske ved årsmodebeslutning. hvor forslag om opløsning og anvendelse af sammenslutningens eventuelle formue har været optaget på dagsordenen.

Vedtægten er besluttet på stiftende landsmøde Ask Højskole 22 Januar 2000.

 

Bestyrelse

På det stiftende landsmøde på Ask Højskole den 22.01.2000 blev følgende bestyrelse valgt:

Morten Damsgaard-Nielsen, 8382 Hinnerup (formand)
Jette Uhlott, 4872 Idestrup (næstformand)
Per Sørensen, 7190 Billund (kasserer)
Henning Jakobsen, 6630 Rødding
Søren Kæstel, Kalundborg
Peter Mølgård Nielsen, 1660 København V
Finn Gemynthe Madsen, 2730 Herlev
Bruno Jerup, 2830 Virum
Herman Nielsen, 8210 Århus V
Rune Engelbreth Larsen, 8270 Højbjerg
Peter Ebbesen, 8210 Århus V
Leon Bjervig, 7500 Holstebro

Som revisor valgtes:
Viggo Jonassen, 8240 Risskov

 

Kontingent

Forslag om kontingent, stillet af arbejdsgruppen:

Medlemmer af Danmarks Borgerlønsinitiativ betaler årligt et kontingent på 125 kr.

Begrundelse: Vi har i arbejdsgruppen diskuteret hvordan man afbalancerer forholdet mellem på den ene side at undgå et kontingent af afskrækkende størrelse for potentielle medlemmer og på den anden side får opbygget en økonomi i Danmarks Borgerlønsinitiativ, der gør det muligt at lave de aktivitete vi ønsker. Vi landede altså på 125 kr. – om end det ikke skal være nogen hemmelighed, at vi derudover får brug for frivillige ekstrabidrag – i det mindste som sagerne står nu.